Don Batten hovoří s Dr. Carl Wernerem, autorem knihy Živé zkameněliny (Evoluce: Grandiózní experiment, sv. 2)

přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Dr. Werner získal vysokoškolský diplom na univerzitě v Missouri v oboru biologie s vyznamenáním (summa cum laude). Ve věku 23 let získal doktorát medicíny a vykonává praxi pohotovostního lékaře v St Louis.

Dr. Werner vysvětluje, co jsou živé zkameněliny a proč má o ně takový zájem a sbírá jejich fotografie už přes 14 let: „Živé zkameněliny jsou fosilizovaná zvířata a rostliny podobající se moderním organizmům. Začal jsem se o ně zajímat, abych tak otestoval evoluci.“

„Existují základně dva modely toho, kde se vzal život: evoluční model tvrdí, že se téměř před 4 miliardami let sloučily chemikálie a zformovaly živou buňku, která se pak po dlouhé časové úseky měnila na všechno živé. Příklady evolučních změn zahrnují třeba dinosaura, který se mění v ptáka, nebo suchozemského savce o čtyřech končetinách, ze kterého se stává velryba. Ten druhý model, model stvoření, tvrdí, že externí nadpřirozená bytost (Bůh) stvořil najednou všechny různé typy živočichů a rostlin, a tyto organizmy se měnily během času jen málo – byl to jiný druh změny v rámci základního typu.“

Dr. Werner používá slovo´typ´podobně, jako Bible používá slovo´druh´ v knize Genesis. Tak například živočich se může měnit, ale jen uvnitř svého druhu, jako třeba vlk se může změnit na psa – ne taková radikální změna, jako je třeba čtyřnohý suchozemec na velrybu.

Dr. William Clemens, UC Berkeley, mluví o moderních ptácích nalezených v horninách křídy. (Klip v angličtině z Living Fossils DVD)

Paleontologové nalezli 432 savčích druhů v dinosauřích vrstvách; téměř tolik, kolik je druhů dinosaurů. … Kde ale jsou tyhle zkameněliny? Navštívili jsme 60 muzeí, ale neuviděli jsme ani jedinou vystavenou kompletní savčí kostru z dinosauřích vrstev v žádném z těchto muzeí. To je šokující.

Savci

„V místech dinosauřích vykopávek našli vědci mnoho neobvyklých vymřelých savčích forem, jako jsou multituberkuláti2, ale také našli zkamenělé savce, podobající se veverkám, vačicím, tasmánským ďáblům, ježkům, rejskům, bobrům, primátům a ptakopyskům. Nevím, jak jsou tyto savčí formy blízké těm moderním, protože jsem většinu z nich neviděl, ani když jsem prošel tolika přírodovědeckými muzei.“

„Jen málo lidí ví o velkém počtu savčích druhů nalezených spolu s dinosaury. Paleontologové nalezli 432 savčích druhů v dinosauřích vrstvách;

Zkamenělá mořská ježovka

„Nenašel jsem v dinosauřích vrstvách zkamenělinyvšech organizmů, které dnes žijí, spíše jsem našel reprezentativní příklady od všech velkých, dnes živých živočišných kmenů a všech velkých, dnes živých rostlinných oddělení. Půjdu-li o krok dál, uvnitř těchto větších skupin jsem často našel reprezentanty všech velkých skupin nebo tříd v rámci kmene.Například u ostnokožců (mořské hvězdice, mořští ježci atd.) jsem našel zkameněliny všech jejich hlavních, dnes žijících, typů.To samé platí o hmyzu a krokodýlovitých atd. Nenašel jsem žádné velké savce. Až potud největší nalezený savec v dinosauří vrstvě (životní velikost) váží 13 kg.

 

 

Moderní mořská ježovka

Nicméně tolik živých zkamenělin jak rostlin, tak i zvířat, ze všech hlavních kmenů a rostlinných oddělení ukazuje na stagnaci (nedostatek změn), ne na evoluci. Měl bych také poznamenat, že když se podíváme na tyto vážné problémy se systémem vrstev obsahujících zkameněliny (geologický sloupec, který je dnes geology prezentován), absenci větších savců lze snadno vysvětlit, ale to nechám na pozdější dobu.“

 

 

 

Je evoluční rozprávkový příběh ´nepotopitelný´?

Zeptal jsem se dr. Wernera, jak evoluční vědci zápasí s těmito fakty, když se jim předloží tyto pozoruhodné nálezy. Dr. Werner poznamenal, že „Pokud věříte teorii celým svým srdcem, tak budete schopen si tuto víru vždy udržet – a to i proti protichůdným faktům – pomůžete si záchrannými hypotézami, které ke své teorii přidáte. Když třeba vědec věřící v evoluci vidí v dinosauřích vykopávkách zkameněliny nápadně podobné moderním organizmům, tak je schopen vynalézt takovouto hypotézu pro ´objasnění´živých zkamenělin: ´Ano, věřím tomu, že se zvířata během času (evoluce) hodně změnila, ale některá zvířata a některé rostliny byly tak dobře adaptovány na prostředí, že se měnit nepotřebovaly. A tak mě živé zkameněliny celkem vůbec nevzrušují.´ Tato dodatečná hypotéza říká, že se některá zvířata nevyvíjela. Pokud je však teorie tak poddajná, že přidáním hypotézy lze uvažovat pravý opak k teorii hlavní, nikdo nikdy nemůže tuto teorii falzifikovat. Teorie se stává nepotopitelnou, a nepotopitelná teorie není vědou.“

Různá jména pro to samé zvíře?

Carl vyprávěl, jak evoluční vědci dávají zkamenělinám různá rodová a druhová jména, odlišná od jejich živých forem, a tak vytváří iluzi evoluce: „Dám vám příklad. Jeden vědec našel zkamenělou mořskou ježovku v horninách křídy, která vypadá téměř identicky s moderní živou mořskou ježovkou červenou, ale přiřkl jí úplně nový rod (Holaster). Pokud byste tohoto tvora uviděli živého v oceánu, identifikovali byste ho jako ježovku červenou (rod Spatangus). Jiné jméno chce naznačit, že se mořští ježci během času změnili, ale pro evoluci je to jen vykonstruovaný´důkaz´. Ta zkamenělina vypadá stejně jako její živý protějšek.“ (viz fotografie)

Je evoluce popřena?

Zeptal jsem se dr. Wernera, jestli jeho studie popřela evoluci.

„Je stále víc a víc obtížné pro evoluční model čelit velkému počtu živých zkamenělin. Když k tomu přidáme další problémy s evoluční teorií (zkamenělý záznam, původ prvního živého organizmu, geologické problémy se vznikem vrstev, podobnosti u nepříbuzných organizmů a další), můžete s naprostou důvěrou prohlásit: ano, s evoluční teorií je konec. Pokud by se našlo v dinosauřích vrstvách několik větších savců,měla by být teorie vyřízená i pro ty nejskalnější evolucionisty, ale lidé mají tendenci odnášet si do svých hrobů ty teorie, které se naučili na svých školách. Teprve nové generace se na to vše mohou podívat lépe a položit si otázku: ´Jakým způsobem oni vlastně uvažovali?´“

Odkazy

  1. Sarfati, J., Variation and natural selection versus evolution, Refuting Evolution chapter 2; creation.com/rech2. Návrat k textu.
  2. Byl to řád savců podobných hlodavcům, pojmenovaný po jejich zubech (několik řad hrbolků, výstupků na jejich stoličkách). Návrat k textu.
  3. See Kielan-Jaworowska, Z., Cifelli, R.L. and Luo, Z.X., Mammals from the Age of Dinosaurs: Origins, Evolution, and Structure, Columbia University Press, NY, 2004. Návrat k textu.