Může nás evoluce v budoucnu ochránit před chorobami?

Snad každý se dnes obává o své zdraví i o zdraví svých blízkých. Přirozeně, žijeme ve světě, kde nám hrozí mnohem více...

Natural Theology

Natural Theology nebo-li Co lze vyčíst o Bohu z okolní přírody Obsah je čerpán z knihy Natural Theology od Williama Paleyho (Oxford University Press 2006) Natural...

Osobní Bůh v neosobním Vesmíru

Osobní Bůh v neosobním Vesmíru   Když přijde na otázku původu vesmíru, života a člověka, setkáme se v médiích - zejména v encyklopediích, učebnicích a vědecko-populárních...

Cesta hříšného člověka ke svatému Bohu

Úvod Podobně jako všechny statě Písma svatého i Mistrovo (Ježíšovo) Kázání na hoře je sdělením od Boha k člověku - tedy SHORA (z nebe -...

Nepolitičnost Božího-Kristova království

Nepolitičnost Božího království Úvod Neustále slyšíme jako na kolovrátku písničku, že za sváry, bídou, terorem a válkami světa stojí náboženství - bez ohledu jakou nálepkou jsou...

K jádru křesťanství – Noví lidé

C. S. Lewis - K jádru křesťanství - 5. kapitola "Noví lidé" - Návrat domů, Praha 2006 ... Po celé zemi jsou rozseti noví lidé. Ano,...

Co – či spíše – kdo je láska?

Láska (= Ten, který miluje dokonale): * je osoba - svobodná a milující bezpodmínečně, s určitými (NÁSLEDUJÍCÍMI) postoji, prioritami, cíli (záměry), schopnostmi a charakterem, není to...

BIBLE – kniha knih i pro 21. století

Je to kniha, o které tisíciletá židovská a křesťanská tradice tvrdí, že obsahuje Boží zjevení, že skrze ni mluvil a mluví Bůh. Jenže mnozí...

Stopy lidí z Kréty šlapou po lidské evoluci

Kreační model to vysvětluje nejlépe Warren Nunn Přeložil Pavel Kábrt (kreacionismus.cz) Zveřejněno: 26. října 2017 (GMT+10) Evolucionisté čelí sporům<a class="forwardref" href="#reference" data-variation="small wide" data-offset="-10" data-html="Gierliński, G.D., et al.,...

Archeologie podporuje Bibli

Uveřejněno 28. ledna 2017 (GMT+10) Přeložil Pavel Kábrt (kreacionismus.cz) Dnešní reakci napsal Jose M. z USA, který se ptá, zda archeologické důkazy pomáhají potvrzovat Písmo. Dovolte mi začít...