Kreační model to vysvětluje nejlépe

Warren Nunn
Přeložil Pavel Kábrt (kreacionismus.cz)
Zveřejněno: 26. října 2017 (GMT+10)

Andrzej Boczarowski, fair use
Jeden z vědci zkoumaných otisků lidských chodidel z Kréty. Klikněte pro zvětšení.

Evolucionisté čelí sporůmProč spory? Protože podle evolucionistického scénáře byli lidé nalezeni v této době jen v Africe, měli opicím podobná chodidla a začali chodit vzpřímeně až mnohem později v evoluční historii; někdy až před 3,6 milióny let.3

Stopy byly nalezeny v roce 2002 hlavním autorem dané studie, Gerardem Gierlińskim.4 Dva zkoumané povrchy se stopami byly oskenovány laserem a byl vytvořen 3D obraz spolu se silikonovým odlitkem stopy. Došlo k řadě různých měření. Výzkumníci došli k závěru, že stopy učinil ‘hominid’ a dále poznamenali, že původce stop “neměl drápy, byl dvounohý, došlapoval celým chodidlem, byl pětiprstý a měl palec v jasné opozici.”

Badatelé došli k závěru, že stopy byly učiněny ‘hominidem’ …

To je důležité rozlišení, protože lidské chodidlo vykazuje úžasný tvůrčí plán u svých 26 kostí, schopnosti jako je tlumit nárazy, ohebnost uprostřed a přenášení váhy.6

Tato studie uvádí:

Fosilní otisky poskytují informaci o původci otisků v daném místě a čase. Určit původce otisků ze stop je možné jen tehdy, pokud existuje dostatečné množství jasně rozeznatelných morfologických údajů, aby šlo udělat vztah mezi stopami a jejich původcem.

Andrzej Boczarowski, fair use
Lokalita, kterou Gerard Gierliński objevil a zkoumal. Klikněte pro zvětšení.

I přes dané závěry, že stopy byly velmi pravděpodobně zanechány lidmi, autoři varují:

… uvádíme příklad zprávy, která napadá tyto závěry a dedukce, když to má za následek spor s běžnou evolucí člověka …

Takže na rozdíl od evolucionistů, kreacionisté nemají problémy přijmout lidem podobné otisky nohou jako skutečně lidské.

Tyto otisky chodidel mají velký význam, protože svědčí o tom, že osoba, která je udělala, byla v té chvíli živá. Nemohly být učiněny až poté, kdy vody celosvětové Potopy vrcholily, protože jen lidé na Arše přežili. Protože tyto otisky na Krétě byly nalezeny ve velmi pozdním geologickém záznamu, musely být učiněny po Potopě. Osoba, která je udělala, musela pocházet z těch osmi jedinců, kteří přežili Potopu na palubě Archy.

A protože je Bible pravým záznamem lidské historie světa, můžeme dnes zcela jistě vědět, že stejně jako lidé, i všechna stvoření pocházejí ze svých původních rodičů a rozmnožují se pouze podle svého druhu (Genesis 1). Ať už tedy tyto otisky chodidel na Krétě zanechal kdokoli, byl to potomek Adama a Evy, Noema a jeho ženy; tak jako my všichni.

Odkazy a poznámky

  1. Gierliński, G.D., et al., Possible hominin footprints from the late Miocene (c. 5.7 Ma) of Crete? Proc Geol Assoc, August 2017 | https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2017.07.006. Výňatek z tohoto pojednání používá tento obrat: Výklad těchto stop je potenciálně kontroverzní (zdůraznění dodáno). Návrat k textu.
  2. MacDonald, C., Tajemná stezka se zkamenělými stopami starými 5,7 miliónů let v Řecku, která by mohla otřást pochopení lidské evoluce, dailymail.co.uk, září 2017. Jeden z autorů studie, profesor Per Ahlberg, je citován, když říká, “To, co tento nález dělá sporným je stáří a umístění těchto otisků” (zdůraznění dodáno). Návrat k textu.
  3. Laetoli footprint trails, humanorigins.si.edu, accessed October 2017. Návrat k textu.
  4. Swidel, J., Stopa nálezu na Krétě může posunout zpět datum, kdy lidé začali chodit vzpřímeně, news.com.au, September 2017. Návrat k textu.
  5. Oard, M.J., Nové stopy z Ileretu v Keni by měly pocházet z lidského evolučního předka, March 2009; creation.com/ileret. Návrat k textu.
  6. Fosilní stopy vyzývají zavedené teorie lidské evoluce, sciencedaily.com, August 2017. Návrat k textu.