by Carl Wieland
Přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

iStockphoto.com/cinoby

Manetho byl egyptský historik a kněz žijící přibližně 270 let před Kristem.4 (מצרים). Manetho napsal, že k rozptýlení kmenů došlo pět let poté, co se narodil Noemův potomek Peleg.creation.com/store. “>5 To je v souladu se záznamem v knize Genesis 10:25, kde je řečeno o Pelegovi, že „za jeho dnů byla zeměGenesis 11 v několika verších je řečeno, že „země“, která byla rozdělena, je „tou zemí, [která] měla původně jeden jazyk a jednu řeč“. Musí to tedy znamenat rozdělení národů, které následovalo po Bábelu. Pro další informace viz creation.com/peleg2. “>6 rozdělena.“

A dále, egyptolog Patrick Clarke říká, že od nejranějších časů staří Egypťané „sami sebe a svoji zem nazývali km.t (obojí se vyslovuje chraptivým hrdelním Kham – tedy Cham nebo Ham).“7,

  • ‘Manetho’s History of Egypt’ in Manetho, with an English Translation by W.G. Waddell, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1964, p. xi, cited in ref. 3. Zpět.
  • V nedávné době začala CMI publikovat ve svém časopise Journal of Creation dosud ještě nedokončenou sérii článků s novou, revidovanou egyptskou chronologií. Zpět.
  • Ashton, J, Evolution Impossible, Master Books, Green Forest AZ, 2012, p. 115, citing ref. 1, p. 7. Zpět.
  • Slavný komentář Johna Gilla z 18. století uvádí, „Toto slovo je duální což slouží k vyjádření, že Egypt byl rozdělen na dvě části, dolní a horní.“ Egypt je též znám v současné egyptské arabštině jako Miṣr (مصر), což je zřejmě až důsledek pozdějšího vývoje.‘ Zpět.
  • Book of Sothis App. IV’, in ref. 1, p. 239, also Ussher, J,The Annals of the World, 1658, sections 1657–1762 am, available creation.com/storeZpět.
  • Hebrejské eretz (ארץ) může znamenat fyzicky svět, nebo jeho národ(y). Srovnej s anglickým ´land´ (země) = fyzicky znamená půda nebonárod, stejně tak i eretz Israel = národ (zem, půda) Izrael. V jasném kontextu knihy Genesis 11 v několika verších je řečeno, že „země“, která byla rozdělena, je „tou zemí, [která] měla původně jeden jazyk a jednu řeč“. Musí to tedy znamenat rozdělení národů, které následovalo po Bábelu. Pro další informace viz creation.com/peleg2Zpět.
  • Clarke, P., osobní komunikace, 4. listopadu 2012. Zpět.
  • Ono na konci zkratky km.t označovalo ženský rod a nevyslovovalo se. Zpět.