Živé organizmy svedčia o Stvořiteľovi (DVD)

Ján Šichula

Všade okolo nás sa evolúcia predkladá ako zjavná samozrejmosť, o ktorej už predsa dnes nemôže nikto pochybovať. O to viac je potom pre každého človeka potrebné, aby sa zblízka pozrel na vedecké fakty z biológie a zhodnotil opodstatnenosť evolučných tvrdení – veď ako hovorí dávna múdrosť, pod lampou býva najväčšia tma.

Prednáška vás prevedie množstvom faktov o živých organizmoch vrátane obrovskej digitálnej knižnice DNA molekuly i u toho „najjednoduchšieho“ jednobunkovca, tzv. neredukovateľnej zložitosti na biochemickej i anatomickej úrovni a ďalej principiálnej nespojitosti (diskontinuity) foriem života, či už ide o tie súčasné okolo nás, alebo o tie, o ktorých vieme z fosílneho záznamu. Bez povšimnutia neostane ani to ako evolucionisti dookola predkladajú špekulatívne scenáre o údajnom evolučnom vývoji organizmov počas miliónov rokov a pritom ich vlastná výskumná a publikačná činnosť na poli empirickej biológie opakovane potvrdzuje, že živé organizmy v sebe nesú podpis múdreho Stvoriteľa. Na tieto i mnohé ďalšie skutočnosti poukazuje táto bohato ilustrovaná prednáška. Záver prezentácie odkrýva tesné spojenie evolúcie s ateizmom a materializmom a obnažuje hrozivé dôsledky prázdnoty a beznádeje, ku ktorým evolučný svetonázor vedie, vždy keď sa jeho tvrdenia dotiahnu do logických dôsledkov.

I preto je dnes viac ako kedykoľvek doteraz potrebné, aby kresťania smelo a pevne vyznávali, že Biblický Boh je Stvoriteľ všetkého, a preto sa mu každý bude zodpovedať. Navyše iba sám Stvoriteľ všetkého nás môže zachrániť pre večnosť skrze svojho Syna. Tomuto apelu je venovaný záver tejto obsažnej prednášky.

Bonusy: informácie o rečníkovi, o vydavateľstve Ordo Salutis a o.z. Temelios

DVD, 60 minut, zvuk slovensky

Ukázku můžete zhlédnout ZDE.

Tento produkt je vyprodaný.