Potopa a Noachov koráb (DVD)

Andy McIntosh

Prof. McIntosh se v této přednášce zaměřuje na průběh a okolnosti Noachovské potopy tak, jak je zapsaná v Genesis 6 až 9. Dozvíte se mnohé důvody, proč se jednalo o celosvětovou katastrofickou událost, jejichž důsledky vidíme dodnes. Vždyť právě táto potopa nám vysvětluje mnoho z geologických črt dnešní země a existenci obrovského množství fosílií. Postupně odpovídá na časté otázky – např. jak se do archy mohla vejít všechna zvířata?; byly v arše i dinosauři?; atd..
Přednáška se zaměřuje nejen na biblické detaily, ale i na vědeckou stránku této události, která přišla jako Boží soud na tehdejší bezbožný svět. Prof. McIntosh ale bez povšimnutí nenechává ani to, jak potopa ukazuje na druhý příchod Pána Ježíše.
Po správném zodpovězení všech čtyřech otázek minikvízu je možné spustit záznam z otázek a odpovědí, které následovali po přednášce.

DVD, 68+25 minut, zvuk anglicky + slovensky

Vydalo vydavatelství ORDO SALUTIS

Andy McIntosh, DSc, FIMA, C.Math., FInstE., C.Eng.

je profesorem termodynamiky a spalování na univerzitě v Leeds v Anglii. Pracuje na katedře paliv a energie, kde realizuje výzkum v oblasti kapalin, explozí, zapalování a přenosu tepla. S manželkou Juliet mají tři děti. Křesťanem se stal v roku 1969, během posledních 15 let se víc a víc angažoval v kreacionistické službě, protože je přesvědčen o její ohromné důležitosti.

Tento produkt je již vyprodán.