Lež evoluce

Ken Ham

Jestliže jste přesvědčeni, že kniha Genesis není pro zvěstování evangelia důležitá, anebo jste přesvědčeni, že to, co si osobně myslíte o knize Genesis, na vás nemá vliv, či snad zastáváte stanovisko, že evoluce a Bible se navzájem doplňují – pak je tato kniha pro vás. Jestliže jste křesťanem, který hledá způsob, jak přinést evangelium duchovně rozvrácenému světu kolem nás – pak v této knize najdete pomoc.
Titul „Lež evoluce“ od Australana Kena Hama se mezi křesťany stal celosvětově známy kvůli svému poselství, které dnešní generaci zdůrazňuje význam Božího aktu stvoření a důležitost knihy Genesis – opírá se o ni celý zbytek Bible. Kniha Lež evoluce je přetkána svěžím humorem a, navzdory závažnosti tématu, není těžká na čtení. Autor si dal za úkol vystrojit křesťany k obhajobě knihy Genesis a pomoct čitateli vidět, jaké zlověstné jsou účinky evoluce na současnou společnost.

Ken Ham, zakladatel Answers in Genesis, společnosti, která se zabývá vyučováním důležitosti kreacionismu (nauka o stvoření), je velmi populárním a úspěšným řečníkem v různých amerických církvích. Ve své rodné zemi v Austrálii se stal průkopníkem šíření zprávy o kreacionismu. Jeho služba je zaměřena na aktuálnost kreace v životě každého jednotlivce – tak, aby i ostatní poznali svého Stvořitele a našeho Spasitele, Ježíše Krista.

kniha, 174 str., brož. vazba

Vydalo vydavatelství Answers in Genesis

Tato publikace je již vyprodána.