Evoluce – fakta nebo fikce?

John Blanchard

Teorie evoluce byla nazvána „nejvýznamnější a nejúplnější myšlenkou, která se kdy na světě objevila“. Byla a je obhajována a propagována v médiích tak vášnivě, že miliony lidí bez odborných znalostí předpokládají, že musí být pravdivá.

Evoluční teorie tvrdí, že život na zemi vznikl náhodou v jakési chemické „polévce“ a prohlašuje, že Homo sapiens je poslední článek dlouhého vývojového řetězce živočišných druhů, vedoucí od prvních živých buněk přes bezobratlé, ryby, obojživelníky, plazy, ptáky, savce až k lidoopům.

Existují důkazy tohoto fascinujícího scénáře? Jsme schopni prokázat, že život začal právě takto? Jak velká je pravděpodobnost, že se věci udály tak, jak tvrdí evolucionisté? Jsou k dispozici paleontologické nálezy vývojových mezičlánků mezi jednotlivými živočišnými druhy? Vděčí nejrůznější podoby života na Zemi za svou existenci a rozmanitost náhodným genetickým změnám?

Nebo je tu ještě jiné vysvětlení…?

Dr. John Blanchard se po 13 letech ve státní službě v Guernsey stal pastorem a dnes je světoznámý spisovatel, učitel a vynikající řečník. Přes 14 milionů výtisků jeho děl bylo vydáno ve více než čtyřiceti jazycích.

kniha, 40 str., brož. vazba

Vydalo vydavatelství Poutníkova četba.

Tuto publikaci můžete zakoupit ZDE.