Tragedie na finské střední škole znovu ukazuje, že myšlenky mají svoje důsledky

David Catchopoole
Přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz
Publikováno: 9. listopadu 2007, další vydání 16. září 2009.

Image by Mysid wikipedia.com

Stačilo jen několik hodin, ve kterých proběhlo tento týden (- stalo se 7. listopadu 2007 – pozn. PK) střílení na finské střední škole (během kterého zemřelo osm lidí plus vrah),Je krutým kontrastem, že vyšetřovatelé finské tragedie věděli už během hodin, co vězelo v mysli vraha a sebevraha Pekka-Eric Auvinena, a co vedlo k jeho vražednému běsnění, díky klipům, které si doma natočil a uveřejnil na veřejné videostránky YouTube.

Auvinenovy výroky na jeho příspěvku na YouTube přesvědčivě ukazují jeho víru (tedy to, co věřil před svojí smrtí), že neexistuje žádný Bůh Stvořitel a není tedy žádný konečný smysl naší existence. Všimněte si, že Auvinenovy názory jsou postaveny na přesvědčení, že evoluce je pravdou:

Všechny výše uvedené Auvinenovy výroky jsou odvozeny z myšlenky, že vše začalo existovat samo od sebe – všechno se prostě vyvinulo. Ukázalo se, že myšlení zabijáků z Columbine Univerzity bylo podobně opřeno o tento názor. Je to myšlení, které je běžně známo jako ´evoluční teorie´- dogma učené na našich školách a univerzitách ve světě.

A jak nám střelba ve Finsku a Columbine ukazuje, svět sklízí důsledky.

Na tom, čemu člověk věří, záleží

Já jsem se vyvinul o stupeň výš – Pekka
-Eric Auvinena-

Tato nejposlednější tragedie (- tento článek je z roku 2007 a my dnes, v roce 2015, bohužel už víme, že tato tragedie ani zdaleka nebyla tou poslední – pozn. PK) je jen dalším ´popudem k procitnutí´ pro ty, kteří říkají, že ´spor´ kreace/evoluce má význam jen pro intelektuály. Jak ukazují střelby na středních školách ve Finsku a Columbine, víra některého člověka, jak svět vznikl, může vyústit v devastující destrukci – a nejen pro vlastní život takto věřících lidí, ale také lidí kolem nich.

Od dětství bylo Harrisovi, Kleboldovi a Auvinenovi vštěpováno, že člověk je jen zvíře a že smrt a násilí jsou jen přirozenou součástí života. Vlastně z evolučního pohledu může být tvrzeno, že smrt je dobrou věcí, protože smrt působí selekčním tlakem a odstraňuje slabé, a bez toho by se člověk nevyvinul. V očích těch, kteří jsou ochotni logicky aplikovat darwinistické principy na reálný svět, se smrt a násilí stávají přirozenými evolučními mechanizmy, které působily v kombinaci s nahodilými procesy milióny let, aby tak vytvořily současné životní formy – včetně člověka.

Vyučováním evoluční teorie na školách a univerzitách tak společnost dává studentovi všechny potřebné ´programové´ základy, které potřebuje, aby si ve své mysli ospravedlnil, že bude ´pomáhat evoluci v chodu´-což znamená odstranit určité jedince z genofondu. Někdy tito ´určití jedinci´ mohou zahrnovat i toho studenta samotného. Jeden mladý Australan řekl národním fóru, kde se řešil problém deprese ve společnosti, že:
´ … Já si myslím, že někteří lidé mohou mít neschopnost čelit problémům, a i když to může znít trochu extrémně, tak v tom spočívá Darwinova teorie, Darwinova teorie o přežití nejzdatnějších. Třeba někteří z nás nejsou určeni k přežití, někteří z nás tu mohou být proto, aby si vzali život … ´
a:
´ Na světě je, jak vidno, lidí až přespříliš. Může jít tedy o přežití nejzdatnějších, někteří z nás jsou možná určeni k tomu, aby to vzdali a to by snad i mohlo pomoct celému druhu.´Jak jsme ukázali po masakru v Columbine, jediný způsob, jak deaktivovat roznětky v ´chodících tikajících bombách´v naší společnosti, je vyučovat pravdivý pohled na původ světa, který máme v Bibli. To umožní mladým (a starým) lidem pochopit, že smrt není  ´přirozený evoluční mechanismus´, ale důsledek hříchu. A také mohou pochopit, že Bůh tak miloval svět, že mu poskytl ´záchranný balíček´, v osobě svého Syna, Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy (viz Dobrá zpráva!). Bible učí zcela jasně, že jsme nevznikli přeskupením nějakého dávného slizu, ale jsme potomci prvního muže a první ženy, učiněni k Božímu obrazu, a skrze Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele můžeme pochopit, že naše životy mají smysl – a účel.

Dějiny ukazují, že lidé, kteří takto smýšlejí (tj. kteří milují Pána celou svojí myslí, jak to čteme v Mat 22:37), nemají myšlení nastaveno k vraždění. (Viz též What good is Christianity? – K čemu je dobré křesťanství?)

Články s podobnou tématikou (v angličtině)

Pro další čtení (v angličtině)

Odkazy

  1. MTV.COM, Nine killed, more than 10 injured after Finnish school shooting, , acc. 8 November 2007.Návrat na text
  2. ABC News, YouTube gunman kills eight at school, , acc. 8 November 2007. Návrat na text
  3. CNN.com/europe, Teen dead who opened fire on Finnish classmates, police say, , acc. 8 November 2007. Návrat na text
  4. Godfrey, A., Profile of Pekka-Erik [sic] Auvinen, the YouTube killer, , acc. 8 November 2007. Návrat na text
  5. Posting on YouTube apparently copied from Auvinen’s original posting, , acc. 8 November 2007. Návrat na text
  6. Australian Broadcasting Commission, ‘Black Dog Days: The Experience and Treatment of Depression’, Canberra, 2 May 2000. Broadcast on 4 May 2000 on the ABC Radio National program Life Matters;http://www.abc.net.au/rn/talks/lm/stories/s120881.htm.  Návrat na text

(Článek je též dostupný v ruštině).

Článek, který jste si právě přečetli, je zdarma, ale čas lidí, kteří na něm pracovali…byl proplacen. Zvažte byť i malý dar, který by umožnil, aby tyto webové stránky mohly fungovat dál. Podpořte tuto stránku.