by 
Přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Slovo ´dreadnought´- neohrožený evokuje myšlenku zdánlivě neporazitelné titánské válečné mašiny, která doslova říká ´ničeho se nebojím´ (ze slova ´dread´- hrůza a ´nought´-nula, nic). [Název první lodi tohoto typu byl převzat z rodového hesla lorda Fishera – Fear God and dread nought – Boj se Boha a ničeho jiného – pozn. PK] V nedávné historii to bylo jméno, které bylo dáno jedné válečné lodi s názvem HMSDreadnought, která byla spuštěna na vodu v roce 1906. Se svými parními turbínami a veškerou ohromnou dělovou výzbrojí, byla o tolik rychlejší a silnější než předešlá generace válečných lodí, že tyto starší typy nechala za sebou jako zastaralé – ´dřívější-dreadnoughts´. Tato loď dala své jméno celé nové třídě válečných lodí.

A tak se jméno (v Jižní Patagonii, Argentině) nově nalezeného dinosaura Dreadnoughtus schrani jeví jako zcela případné – jistě působil hrůzu v každém tvoru nablízku. (Dreadnoughtus je rodové jméno; schrani je druhové jméno, které bylo dáno po zakladateli/CEO softwarové společnosti Ascentive Adamu Schrani, který finančně tento výzkum podporoval.)

Nejúplnější zkamenělá sauropodní dinosauří kostra dosud nalezená, patří ohromnému tvoru, odhadem kolem 25 metrů dlouhému, o váze 60 tun a vysokému v ramenech jako dvouposchoďová budova. A patrně tento tvor ještě ani nebyl plně dospělý v okamžiku svojí smrti, což se dá určit z neúplného spojení ramenních kostí a rostoucích, mladě vypadajících kostních buněk.„…všechno na tomto dinosaurovi je gigantické, femur [nejdelší a nejtlustší stehenní kost] je dlouhá 2 metry…ocasní kosti jsou kolosální s velkými jizvami na svalech, což svědčí o obranném ocasu dlouhém 10 metrů…tohle neuvěřitelné velké a svaly opatřené individuum se ničeho na zemi nemohlo obávat…toto je neuvěřitelně masivní, mocně svalnatý ocas, což všechno svědčí o jeho síle…dinosaurus této hmotnosti, o 65 tunách, opravdu posouvá hranici toho, co je ještě fyziologicky vůbec možné…“livescience.com.“>2

Článek na stránkách nature.com o novém nálezu říká, že „…rodové jméno odráží rozměry toho gigantického těla v taxonu (který zahrnuje patrně zdravé dospělé jedince, zcela odolné vůči každému útoku)…“Fascinující uchování

Jednou z hlavních položek, které zprávy zdůrazňují, je kvantita i kvalita pozůstatků Dreadnoughtuse. Bylo nalezeno více jak 45 % jeho kostí, a 70 % druhů kosti, zatímco pro srovnání z druhého sauropodního kandidáta pro zachování, Titanosaura (Futalognkosaurus) bylo objeveno jen asi 15 % (a kolem 27 % druhů kosti).Tyrannosaurus rex (čili ´Sue´), byl 6,5-9,5 tun těžký mrňous.

A jeden článek naráží na možnost nálezu měkkých tkání u této zkameněliny, které by přibyly na stále rostoucím seznamu objevů, když říká, že

Jiná práce Mary Schweitzer na Univerzitě v Severní Karolině se soustřeďuje na restauraci starých buněk a měkkých tkání z tohoto tvora, aby šlo porozumět jeho biologickému uspořádání.Dinosaurus zemřel poté, co se půda, na které stál, proměnila na tekoucí písek v začínající záplavě, což se zakládá na vrstvách sedimentu nalezených na tomto místě, jak uvažují vědci. „Náhlé a hluboké pohřbení tohoto exemplářeDreadnoughtuse vysvětluje jeho výjimečnou celistvost.“knize Jób.

Ve skutečnosti neexistujepozorování, na kterém by evolucionisté a kreacionisté spolu nesouhlasili.

Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe; on jako dobytče žere trávu. Pohleď, jakou má sílu v bedrech, jak mocné jsou svaly jeho břicha. Napřímí ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené, Jeho kosti jsou bronzové válce, jeho hnáty jako železný sochor. On byl napočátku Božích cest; jen jeho Učinitel může na něj s mečem. Jób 40:15–19.

Srovnejte popis v knize Job s popisem evolučního paleontologa Kena Lacovary, který byl uveden z kraje tohoto článku, a znovu uvidíte, že pozorovatelná ´fakta´ jsou hodně daleko od popření Bible, ale naopak ji potvrzují. Ve skutečnosti neexistuje pozorování, na kterém by evolucionisté a kreacionisté spolu nesouhlasili (pozorujeme všichni tu samou skutečnost). To, v čem nesouhlasíme, jsou výklady, interpretace pozorovaných faktů.

A tak daleko od toho, že by Dreadnoughtus byl nějakým důkazem evoluce, je ve skutečnosti nádhernou podporou pravdivosti Božího slova.

Odkazy a poznámky

  1. Lacovara, K.J. et al., A gigantic, exceptionally complete titanosaurian sauropod dinosaur from southern Patagonia, Argentina, Nature Scientific Reports 4(6196), September 2014; doi:10.1038/srep06196. návrat na text.
  2. Geggel, L., Dreadnoughtus dinosaur weighed whopping 65 tons, feared nothing, 4 September 2014, livescience.comnávrat na text.
  3. Sample, I., Battleship beast: colossal dinosaur skeleton found in southern Patagonia, 4 September 2014, theguardian.comnávrat na text.
  4. Owen, J., Dreadnoughtus schrani: the newly discovered biggest dinosaur ever, 10 September 2014, www.independent.co.uknávrat na text.
  5. Amos, J., ‘Dreadnought’ dinosaur yields big bone haul, 4 September 2014, bbc.comnávrat na text.