Podle Dr Jonathan D. Sarfati
Přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)
Publikováno: 21. listopadu 2013 (GMT+10)

NASA Earth Observatory, NOAA

V určitém smyslu je Genesis 1:1 tím nejdůležitějším veršem Bible: “Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.” Můžeme-li věřit tomuto verši, pak žádný jiný verš v Bibli by neměl být problém. Když například Bůh stvořil celý vesmír, pak to, že lidé vstanou z mrtvých nebo panna počne bude snadnější nad všechna slova.

V tomto jednom verši jsou také všechna ostatní falešná náboženství mimo hru:

Ateismus: žádný Bůh neexistuje.Christianity for Skeptics, ch. 3.“>2
  • Bůh existuje a byl přítomen ‘při počátku‘.
  • Bůh stvořil vesmír; vesmír se ani neobjevil spontánně, ani neexistoval odvždy.
Agnosticismus: není možné vědět, zda Bůh existuje.
  • Bůh je dokonale dobrý.
  • Bytosti, které se staly zlými, jsou součástí stvořeného řádu.
  • Další pohledy na boha (např. Otevřený teismus a Teologie procesu).