John Woodmorappe
Přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Jednoho dne navštívil obchodník farmáře u něj doma; farmář při orání vždy spokojeně používá pluh tažený koněm. Obchodník farmáře informoval, že byl nedávno vynalezen naftou poháněný traktor, a že, “přichází právě proto, aby řekl farmáři o něčem, co mu naprosto vyrazí dech.”

Potom, co mu vysvětlil, jak takový traktor funguje, farmář poznamenal: “Aha, tak traktor je nový způsob, jak zapřáhnout koně k tažení pluhu, chápu to dobře?”

“Ale vůbec ne,” řekl obchodník. “Traktor nijak s koněm nespolupracuje. Traktor nahrazuje koně.” Poté obchodník vysvětlil farmáři, že traktor má vlastní pohon a tudíž vůbec žádného koně nepotřebuje.

“Aha, už to chápu,” zadumaně řekl farmář. “Já prostě zkombinuji koně s traktorem tak, že na traktoru zařadím neutrál [pro neřidiče: to znamená, že motor traktoru poběží naprázdno a bude odpojen od kol] a kůň potáhne traktor i pluh.”

“Podívejte se,” řekl obchodník. “Tohle by přece nemělo vůbec žádný smysl. Proč by měl kůň táhnout traktor a ještě pluh? Pokud budete používat traktor, necháte ho, aby táhnul pluh vlastní silou. Použijete-li koně, kůň bude orat sám bez traktoru. Proč byste měl nebohé zvíře trápit, aby pro nic za nic táhlo těžký traktor a ještě pluh?”

“V tom případě,” odpověděl farmář, “pojedu na traktoru a kůň bude jen pro zábavu. Kdykoli ale potáhnu traktorem pluh, budu každému říkat, že ve skutečnosti pluh táhne můj kůň.”

Obchodník zoufalstvím zakroutil hlavou a odpověděl: “Vyprávějte si, cokoli Vás uspokojí. Ale pamatujte si, že traktor má svůj vlastní pohon. Kůň s tím nemá nic společného.”

“Ale ne, vůbec ne, naprosto se mýlíte,” řekl farmář s pevným přesvědčením. “Jen proto, že nemůžeme nikde koně vidět, neznamená, že tu žádný kůň není a netáhne to všechno neviditelným způsobem.”

Představa Boha, ‘který pracuje skrz’ materialistickou evoluci je stejně nesmyslná, jako orat koněm a traktorem na neutrál.

Obchodník si povzdechl a oblékl kabát. “Jasně, máte pravdu,” zamumlal a namířil si to ke dveřím. “Nejsem schopen vám to vysvětlit. Pro hnací sílu traktoru a fungování traktoru má koňská síla jen obraznou hodnotu. Ve skutečnosti, vážený pane, není absolutně žádný rozdíl, ať už říkáte cokoliv, mezi traktorem samostatně táhnoucím pluh a traktorem neviditelně taženým neviditelným koněm.” A obchodník se šel poohlédnout za jinými zákazníky.

Jaké z toho máme poučení? Takové, že je stejným bláznovstvím kombinovat traktor s koněm jako kombinovat evoluci s Bohem, což je názor tzv. teistických evolucionistů. Přirozené, naturalistické evoluční vysvětlení (třeba původu života či původu prvních zvířat) nepotřebuje Boha, který by tento proces popostrkoval.‘Teistická’ a materialistická (naturalistická) evoluce fungují stejně. Jediným rozdílem je prázdný teologický jazyk, který se k materialistické evoluci pojí — tento jazyk však nemá o nic větší hodnotu pro evoluci než má neviditelný kůň pro traktor.

Tento článek vyšel v Bible-Science Newsletter a na autorově webové stránce — zde uveden s povolením.

Poznámka

  1. Doplňující poznámka: to je ve skutečnosti hlavní důvod, proč byl na prvním místě traktor zkonstruován — viz Darwin’s real message: Have you missed it? Zpět

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině

Videa v angličtině k tomuto tématu

Jako teistický evolucionista přemýšlejte o těchto věcech
Použil Bůh k tvoření evoluci?