Don Batten
Přeložil M. T., editoval Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Skeptici na nás někdy požadují seznam kreačních vědců, kteří byli nějakým přínosem pro vědu. Na tuto výzvu můžeme uvést pětinásobnou důkladnou odpověď:

1. Kreacionisté založili moderní vědu

Francis Bacon (1561–1626), klasická vědecká metoda; Gerardus Mercator (1512–1594), kartografie, vynálezce Mercatorova mapového zobrazení; Galileo Galilei (1564–1642), fyzika, astronomie; Johannes Kepler (1571–1630), astronomie; Blaise Pascal (1623–1662), pravděpodobnost, hydrostatika, barometr; Robert Boyle (1627–1691), chemie, dynamika plynů; John Ray (1627–1705), přírodopis; Nicolaus Steno, zakladatel stratigrafie (geologie); Isaac Newton (1642–1727), dynamika, gravitační zákon, zákon ochlazování, zrcadlový dalekohled, světelné spektrum, spoluvynálezce diferenciálního počtu; Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646–1716), matematika, spoluvynálezce diferenciálního počtu; John Flamsteed (1646–1719), zakladatel greenwichské hvězdárny; Carolus Linnaeus (1707–1778), taxonomie, biologická klasifikační soustava; John Dalton (1766–1844), teorie atomu, stavová rovnice plynu. A ještě je spousta dalších.1

2. Kreacionistická východiska představují filozofickou páteř vědy

Živé ocenění doslovného biblického příběhu v knize Genesis včetně Adamova Pádu sehrálo podstatnou roli v rozvoji vědecké metody, základu moderní vědy.

Zde je šest premis, na kterých je založena moderní věda a které pocházejí z biblického křesťanství:Genesis 1).

 • Ve vesmíru existuje řád, protože Bůh je Bohem řádu, nikoli zmatku — (1. Korintským 14:33).
 • Poznatky o fyzickém světě získáváme výzkumem a pokusy, spíše než spoléháním se na pouhé hloubání (jak to činili staří Řekové).
 • Člověk může zkoumat svět a měl by tak činit, protože nás Bůh pověřil vládou nad svým stvořením (Genesis 1:28).
 • Člověk může vypůsobit myšlenky i činy; ty pak nejsou jen pouhým výsledkem deterministických zákonů chemie mozku.
 • Živé ocenění doslovného biblického příběhu v knize Genesis včetně Adamova Pádu sehrálo podstatnou roli v rozvoji vědecké metody, základu moderní vědy. Peter Harrison, profesor přírodních věd a náboženství na katedře Andrease Idrea oxfordské univerzity, řekl,
  “Kdyby se neprosadilo přijímání doslovného znění Bible a následné přijetí biblických příběhů raně moderními vědci, moderní věda by patrně vůbec nevznikla. Krátce řečeno, Bible a přijetí jejího doslovného znění hrálo zásadní roli ve vývoji západní vědy.”3. Evoluce nepřispěla k vědeckému pokroku

  V požadavku skeptiků je obsažena i jistota, že evoluční myšlení přispělo významně k vědeckému pokroku, ale renomovaní vědci se jednoznačně vyjádřili, že tomu tak není. Dr. Marc Kirschner, zakladatel katedry systematické biologie na lékařské fakultě Harvardské univerzity, konstatoval:
  “ Ve skutečnosti se za uplynulých 100 let téměř veškerá biologie vyvíjela nezávisle na evoluci, kromě samotné evoluční biologie ovšem. Molekulární biologie, biochemie ani fyziologie vůbec nebraly evoluci v úvahu.”
  “Je však překvapující, že nejpozoruhodnějším aspektem přírodovědců jako celku je, jak málo se zaměřují na evoluci. Každodenní lhostejnost vůči evoluční teorii je podle zvláštního vydání BioEssays o evoluci z roku 2000 velkým ‘paradoxem’ biologie. ‘I když by velká většina biologů patrně souhlasila s okřídleným rčením Theodosia Dobzhanskyho, že “Pouze ve světle evoluce dávají věci v biologii smysl”, většina z nich vykonává svoji výzkumnou práci docela šťastně bez jakéhokoliv zvláštního zřetele na evoluční myšlenky’, napsal redaktor zmíněného vydání. ‘Evoluce se jeví jako nepostradatelná jednotící myšlenka a zároveň, jako myšlenka krajně zbytečná.’”Poté, co podal přehled celé šíře přínosných trendů v biologických vědách, napsal člen Americké asociace pro pokrok ve vědě (American Association for the Advancement of Science, AAAS) a bývalý profesor Philip Skell,
  “Darwinovská evoluce — ať už jsou její hodnoty jakékoliv — neposkytuje experimentální biologii žádné plodné objevitelské impulzy.”

  Vzhledem ke slepým uličkám, do kterých nás evoluční myšlení zavádí a k plýtvání lidskými i finančními zdroji, byla a je evoluční teorie pro vědecký pokrok škodlivá.

  Vzhledem ke slepým uličkám, do kterých nás evoluční myšlení zavádí a k plýtvání lidskými i finančními zdroji, byla a je evoluční teorie pro vědecký pokrok škodlivá. Existuje mnoho příkladů tohoto jevu, jako třeba neplodné hledání milionů neexistujících přechodných fosiliízde a zde– pozn. PK]

  A je zde i trapná historie vědeckých podvodů vyrůstajících z evolucionismu. Většina lidí slyšela o Piltdownském člověku a Haeckelových nákresech embryí a možná i o jeho fantazii jménem Monera. Podvodů je však ještě mnohem víc včetně žabičky ropušky starostlivé, Archaeoraptora, i stovek článků o behaviorální ekologii od Anderse Møllera, abychom uvedli jen několik z nich.5. Kreacionistické úspěchy ve vědě jsou trvalé

  Kolik z dnešních vědců, myšlenkově orientovaných na evoluci, dosáhlo ve vědecké práci něčeho významného; 1 z 500? Kolik je na světě otevřeně kreacionistických vědců? Je jich nepochybně mnoho tisíc, ale známe jména jen asi necelých 500 z nich.

  Pro další četbu v angličtině

  Odkazy a poznámky

  1. See creation.com for articles on the names printed in blue. Zpět
  2. See explanations: Sarfati, J., Why does science work at all? Creation 31(3):12–14, 2009; creation.com/whyscience. Zpět
  3. creation.com/harrison. See also, Weinberger, L., The Fall and the inspiration for science (review)J. Creation 24(3):18–21, 2010; creation.com/fall-science. Zpět
  4. As quoted in the Boston Globe, 23 October 2005. Zpět
  5. Witham, Larry A., Where Darwin Meets the Bible: Creationists and Evolutionists in America (hardcover), p. 43, Oxford University Press, 2002; creation.com/superfluousZpět
  6. Skell, Philip, Why do we invoke Darwin? The Scientist, 29 August 2005; creation.com/skell. Skell’s chair was in chemistry, at America’s prestigious Penn State University, and he was known as the ‘father of carbene chemistry’. Zpět
  7. Sarfati, J., Refuting Evolution, ch. 3, The links are missing; creation.com/refutingch3. Zpět
  8. Bergman, J., Why the epidemic of fraud exists in science todayJ. Creation 18(3):104–109, December 2004; creation.com/science-fraud-epidemic. Zpět
  9. Smutnou realitou je fakt, že pro zničení něčí akademické kariéry stačí být jen trochu skeptický vůči evoluční teorii, jak je ukázáno v dokumentu Ben Steina Vyobcován!. Často se ke svému kreacionistickému postoji svobodně a otevřeně přihlásí akademici až těsně před důchodem nebo v důchodu. Zpět
  10. Creation 36(3):32–35, June 2014; creation.com/brandstater-interviewZpět
  11. Creation 32(1):35–37, 2010; creation.com/burgessZpět
  12. Creation 16(3):35–37, 1994; creation.com/damadian-interview; see also Kauffman , G., Nobel Prize for MRI imaging denied to Raymond V. Damadian a decade ago, The Chemical Educator 19:73–90, 2014; cited in creation.com/damadianZpět
  13. Creation 25(4):37–39, 2003; creation.com/exploding-the-big-bangZpět
  14. Creation 21(1):20–22, 1998; creation.com/rjonesZpět
  15. Creationist physician and world-class expert on sickle-cell anemia; creation.com/dr-felix-konotey-ahuluZpět
  16. Creation 30(4):45–47, 2008; creation.com/sanfordZpět
  17. Creation 35(3):53–55, 2013; creation.com/towZpět