Michael J. Oard
Přeložil M. T., editoval Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Australopithecus je od 20. let 20. století propagován jako klíčový chybějící spojovací článek mezi člověkem a lidoopy, navzdory velkému množství dat, která ukazují, že je specifickým vymřelým lidoopem.Hromadí se důkazy, že Australopithecus byl lidoop

Přibývají další a další důkazy toho, že Australopithecus není ničím jiným než vymřelým lidoopem. Tvrdilo se, že A. afarensis (druh, ke kterému patří slavný fosilní exemplář Lucy) chodil vzpřímeně, existují však morfologické důkazy toho, že Lucy chodila po čtyřech tzv. kotníkovou chůzí, jako dnešní lidoopi.

Lucy šplhala po stromech

Představa, že Lucy chodila vzpřímeně a byla na cestě k tomu stát se člověkem, utrpěla ještě jednu trhlinu. Nedávno byla objevena lopatka dalšího A. afarensis, a z této lopatky podobné lopatkám lidoopů vyplynulo, že Lucy šplhala po stromech.10

Existují však morfologické důkazy toho, že Lucy chodila po čtyřech tzv. kotníkovou chůzí, jako dnešní lidoopi.

Přiměl tento nález paleoantropology, aby přehodnotili status Lucy a vyřadili ji z´rodokmenu člověka´? Odpověď zní ne. Prostě prohlásili, že Lucy chodila jak vzpřímeně tak zároveň žila na stromech či že schopnost šplhat po stromech je evolučním ´pozůstatkem´, který ještě chvíli přetrvával, zatímco se u Lucy ´vyvíjela´ schopnost chůze po zemi.Takže to vypadá, že Australopithecus, zejména A. afarensis, zůstane chybějícím spojovacím článkem navzdory svým převažujícím opičím znakům včetně schopnosti chůze po čtyřech a šplhání po stromech. Jinak by evolucionistům zůstalo v jejich paradigmatu obrovské intelektuální vakuum, a jak jsem si jist, to by bylo pro ně velmi nepříjemné. Zdá se, že slova Sira Sollyho Zuckermana stále platí:

„Témata chybějícího spojovacího článku a příbuznosti člověka se zvířaty jsou stále natolik vábivá, že asi bude vždy těžké vypudit ze srovnávacího studia primátů, žijících i fosilních, onen druh mýtů, které je neozbrojené oko schopno vykouzlit na základě představ, ve kterých přání je otcem myšlenky.“13

Odkazy a poznámky

 1. Zuckerman, S., Beyond the Ivory Tower: The Frontiers of Public and Private Science, Taplinger Publishing Company, New York, 1970. Návrat k textu.
 2. Oxnard, C.E., Uniqueness and Diversity in Human Evolution: Morphometric Studies of Australopithecines, University of Chicago Press, Chicago, IL, 1975. Návrat k textu.
 3. Catt, J.A. and Maslin, M.A., The prehistoric human time scale; in: Gradstein, F.M., Ogg, J.G., Schmitz, M. and Ogg, G. (Eds.), The Geological Time Scale 2012, Elsevier, New York, pp. 1011–1032, 2012. Návrat k textu.
 4. Richmond, B.G. and Strait, D.S., Evidence that humans evolved from a knuckle-walking ancestor, Nature404:382–385, 2000; doi:10.1038/35006045. Návrat k textu.
 5. Oard, M.J., Did Lucy walk upright?J. Creation15(2):9–10, 2002; creation.com/lucy. Návrat k textu.
 6. Wood, B., A precious little bundle, Nature443:278–280, 2006. Návrat k textu.
 7. Bower, B., Early hominid had unusual diet: eating grasses, sedges goes back at least 3 million years, Science News182(12):14, 2012. Návrat k textu.
 8. Rak, Y., Ginzburg, A. and Geffen, E., Gorilla-like anatomy on Australopithecus afarensis mandibles suggests Au. afarensis link to robust australopiths, Proceedings of the National Academy of Science104(16):6568–6572, 2007. Návrat k textu.
 9. Green, D.J. and Alemseged, Z., Australopithecus afarensis scapular ontogeny, function, and the role of climbing in human evolution, Science338:514–517, 2012. Návrat k textu.
 10. Green and Alemseged, ref. 9, p. 515. Návrat k textu.
 11. Bower, B., Fossil puts Lucy’s kind up a tree: contested analysis of shoulder portrays hominid as a climber, Science News182(11):16, 2012. Návrat k textu.
 12. Larson, S., Did australopiths climb trees?, Science338:478, 2012. Návrat k textu.
 13. Zuckerman, ref. 1, p. 94. Návrat k textu.