Domů Blog Stránka 2

Mohou sekvoje datovat biblickou potopu?

Sekvoje patří k rostlinným druhům, které vzbuzují obdiv. Jejich věk může napovědět, co se dělo na naší planetě před několika tisíci lety. V Kalifornii, téměř až úplně na západě, stojí nádherné pomníky minulosti - sekvoje....

Bakteriální bičík jako dokonalá konstrukční jednotka

Bakteriální bičík je příklad přírodní rotační pohonné jednotky v několika provedeních. Každá jeho součást musí být přítomna, aby mohl fungovat jako celek. Co je "neredukovatelná složitost" V roce 1996, Dr. Michael J. Behe, profesor biochemie na...

Mutace a design

Mutace jsou považovány za motor evolučního vývoje. Zkoumání mutací hemoglobinu tento názor nepodporuje. DNA a mutace Žijící buňka je úžasným strojem. Obsahuje převaděče energie (mitochondrie), výrobní továrny (Golgiho aparát) a má schopnost opravy nebo zdvojení sama...

Organizované znečišťování životního prostředí

Chemické pokusy na lidech v reálném čase Je veřejným tajemstvím, že v naší společnosti „koluje" zhruba 116 tisíc chemikálií syntetizovaných v laboratořích. Nikdo nedokáže říci, jak tyto látky interagují mezi sebou navzájem, jak interagují ve...

Jazyk chameleona inspiruje moderní robotický design

Brian Thomas, M.S. * Chameleon je vysoce specializovaný ještěr s unikátním způsobem lovu - jazyk ve tvaru projektilu, který chameleon vystřeluje na svoji oběť, může být natažený na více než dvojnásobek délky jeho těla. Přestože...

Jak se dorozumívají mravenci

Mravenci mají dokonalý způsob dorozumívání, který jim umožňuje si navzájem přesně sdělovat důležité informace. K tomu musí umět vylučovat zvláštní pach a kromě toho jej také bez zaváhání rozpoznat. Bible nás vyzývá: „Jdi k mravenci,...

Natural Theology

Natural Theology nebo-li Co lze vyčíst o Bohu z okolní přírody Obsah je čerpán z knihy Natural Theology od Williama Paleyho (Oxford University Press 2006) Natural Thelogy 1. díl 1. díl série článků o argumentech pro a...

Osobní Bůh v neosobním Vesmíru

Osobní Bůh v neosobním Vesmíru   Když přijde na otázku původu vesmíru, života a člověka, setkáme se v médiích - zejména v encyklopediích, učebnicích a vědecko-populárních časopisech - téměř výhradně s pohledem evolučním (naturalistickým), který už...

Cesta hříšného člověka ke svatému Bohu

Úvod Podobně jako všechny statě Písma svatého i Mistrovo (Ježíšovo) Kázání na hoře je sdělením od Boha k člověku - tedy SHORA (z nebe - z vyšších a zodpovědnějších sfér autority) DOLŮ (na zem -...

Nepolitičnost Božího-Kristova království

Nepolitičnost Božího království Úvod Neustále slyšíme jako na kolovrátku písničku, že za sváry, bídou, terorem a válkami světa stojí náboženství - bez ohledu jakou nálepkou jsou označena. Až se všechna náboženství zruší, pak prý bude dobře....

Poslední články

Chemická evoluce: důkaz nebo slepá víra?

Nekreacionistický informační teoretik Hubert Yockey publikoval před více než 30 lety následující zasvěcený komentář: "Výzkum v oblasti původu života se zdá být unikátní...