Domů Blog Stránka 2

Česká televize (žel) šíří dezinformace – část 8.

Reakce redakce GENESISERA.CZ na nepravdivý článek zveřejněný na webu České televize – ČT 24 v rubrice SVĚT dne 25. listopadu 2019.

upozornění: Chtěli bychom na začátek naše čtenáře upozornit na jednu velmi důležitou skutečnost! A sice že na vyvrácení lži (obecně zkreslené zprávy) musí být řečeno násobně více, než co řekl ten, kdo lhal (mystifikoval či zkresloval) – tzn. na vysvětlení něčeho, co někdo zamlžil a zatemnil, musí být použito více slov (někdy dokonce mnohem více) a větší množství souvislostí a faktů. Tento článek je proto výrazně delší, než většina ostatních článků na našem webu. Rozhodli jsme tedy uveřejnit naši reakci po částech. 

V následující 8. části pokračujeme v odhalování omylů spojených s tzv. kreacionismem, zvláště ve Spojených státech. 

“Téměř polovina Američanů věří kreacionismu”

Manipulativní a neseriózní rétorika autora pokračuje dál. Často používané slůvko “kreacionismus” – ismus – je již v samotné struktuře tohoto slova něčím přinejmenším odpudivým, svazujícím, nesprávným a prohnilým.  Teorie stvoření není ve skutečnosti otázkou pouze víry, jak se autor zřejmě domnívá. Tato teorie je podpořena ohromným množstvím vědeckých poznatků a teorií, které hovoří silně v její prospěch. Ostatně, v inteligentní původ vesmíru, Země, přírody a člověka nemusíme přece pouze věřit. I obyčejný selský rozum dokáže správně vytušit, že za něčím tak složitým a funkčním, jako je tento svět, příroda nebo lidské tělo, byť je to všechno již značně poškozené lidskou zvůlí, nemůže být nic menšího, než dechberoucí inteligence nadliských rozměrů. Tuto hypotézu je možné vědecky testovat a exaktně prokázat. Ostatně teorie dizajnu a průmyslového řízení se vyučuje na předních světových univerzitách již desítky let jako právoplatná věda a není nejmenších pochyb o tom, že to není žádné náboženství ani smyšlená filozofie. Většina lidí to však neví, a tak si naivně myslí, že teorie inteligentního dizajnu je novodobým výmyslem zejména křesťanských náboženských fanatiků, kteří by chtěli všem plošně vnutit báchorku o stvoření světa v 6 dnech, ale to je omyl! Ve skutečnosti tento názor není ničím jiným, než zákonitým produktem cílených dezinformací, informačního šumu a vyložených lží, které jsou na adresu stvořitelské teorie kydány ve dne v noci nejen v českých médiích a ve školství, ale i v učebnicích, encyklopediích, v hudbě i filmu atd. Je mnoho renomovaných vědců na evropském kontinentě, kteří vyučují teorii dizajnu a průmyslového řízení na univerzitách již desítky let v rámci exaktních předmětů. Zeptejte se např. pana prof. Dr. Ing. Stuarta Burgesse z Cambridge University a Bristol University, člověka který postavil nejlepší silniční kolo na světě (díky němu vyhráli Britové olympijské hry) nebo nejmodernější napájecí systémy pro telekomunikační satelity a spoustu dalších užitečných věcí. Pan profesor je křesťan a věří ve stvoření v 6 dnech podle 1. knihy Mojžíšovy. Stačí si přečíst některé z jeho mnoha vynikajicích knih na toto téma a každý poctivý čtenář dříve či později pochopí, že teorie stvoření není v žádném případě postojem slepé víry ani žádnou pavědou, ale seriózním konceptem, který využívají dnes a denně prakticky všichni experimentální vědci na světě.

Ostatně, každý z nás ví, že čím vyšší inteligence, tím méně času spotřebuje na vyřešení daného úkolu. Pokud připustíme myšlenku, že Bůh Bible je nestvořenou a prakticky nekonečnou inteligencí (což Bible říká), potom by nás nemělo nijak překvapovat nebo děsit, když nám někdo řekne, že dokázal stvořit celý vesmír za 6 pozemských dní. Např. moderní teorie informace, na které byly vybudovány prakticky veškeré informační a telekomunikační technologie 21. století, hovoří jasně, že kód, jazyk a komunikace jsou vždy bez výjimky produktem mysli – inteligentního návrhu, který nelze žádným způsobem kauzálně odvodit z materiálního nosiče informace – tedy z hmoty či energie. Informace je tedy nemateriální složkou všech technologických a uměleckých děl a také celé přírody i lidského těla. Nelze ji zvážit ani odvodit z hmoty samotné. Inteligentní stvoření světa, přírody a člověka proto není ani v nejmenším JEN VÍROU (nebo dokonce slepou vírou), ale především poctivou vědou, resp. vírou postavenou na vědomostech a faktech. V inteligentní původ světa a života tak mnozí vědci i laici věří nikoliv proto, že by něco nevěděli nebo něčemu nerozuměli, ale naopak proto, že něco konkrétního ví a chápou. Je to o znalostech a nikoliv o neznalostech, jak se nám snaží mnozí zastánci evoluce namluvit. Autor článku z nějakého důvodu chce navodit dojem, že víra je vždy slepá, bez důkazu a že to platí především pro víru v inteligentní stvoření. Je komické a smutné zároveň, že toto platí především o evoluční teorii! V případě teorie stvoření to však tak není, jak uvidíme dále. Ostatně největší vědci a zakladatelé novověké vědy – Faraday, Maxwell, Boyle, Newton, Pasteur, Pascal a další – věřili v inteligentní stvoření světa v duchu křesťanské tradice, a to celý svůj život a nikdy jim to v jejich vědecké práci nijak nebránilo, ba naopak jejich vědeckou práci jim to usnadňovalo a prohlubovalo!

Autor článku dále tvrdí, že evoluční teorie jsou přijímané napříč celým vědeckým světem. To ale prokazatelně není pravda, i když tzv. vědecký mainstream je pro-evoluční, a to hlavně z toho důvodu, že se ohledně našeho původu na všech státních školách vyučuje jenom a pouze evoluce a milióny let, a to již od 50. let minulého století. Existují ale i tisíce a tisíce špičkových vědců prakticky ve všech vědních oborech, kteří s evolučním pohledem na vznik a historii vesmíru, života a lidstva kategoricky nesouhlasí a v žádném ohledu jim to nebrání vědecky bádat a dosahovat mimořádných vědeckých objevů. Proto dávat za příklad zastánce teorie ID bývalého amerického prezidenta George W. Bushe je vyloženě úsměvné. George W. Bush nebyl, pokud vím, nikdy žádným vědcem a ani se jím nestal na stará kolena. Proč autor článku nezmíní místo toho špičkové světové vědce jako jsou prof. Thaxton, prof. Behe, prof. Berlinski, prof. Lennox, prof. Dembski, prof. Marks, prof. Tour, prof. Jackson a tisíce dalších, kteří teorii ID, potažmo biblickou teorii stvoření, řádně potvrzují dnes a denně reálnými vědeckými měřeními a pozorováními? Je to stále stejná písnička. Říká se tomu standardizovaný text, kdy novináři komentují důležité a ožehavé věci stále stejným způsobem, takže se chápání ani povědomí čtenářů nikdy nezlepší … Je to podobné, jako kdybychom řekli, že evoluční teorie je pravdivá kromě jiného také proto, že jí zastávají významní představitelé EU. To je samozřejmě nesmyslný a zavádějící argument, který nemá s pravdivostí té které teorie naprosto nic společného. I pan profesor i pan prezident i paní uklízečka vedle v kanceláři se mohou mýlit v tom, čemu věří a kam v životě směřují. Ano, i to se stává a věřte, že častěji, než by se mohlo na první pohled zdát.

Autor článku dále pokračuje statistickým argumentem – agentura Gallup údajně ukázala, že 40% Američanů má ryze kreacionistický pohled na původ a historii světa. Dobrá, ale proč autor už nenapíše, co ten ryze kreacionistický pohled vlastně říká. No, rozhodně netvrdí to, co autor článku. Totiž, 40% Američanů ve skutečnosti nevěří tomu, že Bůh stvořil člověka v jeho současné formě, ale že ho stvořil od počátku jako muže a ženu, tedy jako úplného a dokonale fungujícího člověka již od samého začátku, člověka, který se nikdy nevyvíjel z žádného zvířete a nese od počátku Boží Obraz – tedy identitu muže a ženy uvnitř svazku manželského! Je neuvěřitelné, jak autor článku podsouvá čtenářům myšlenku, že 40% Američanů věří tomu, že Bůh stvořil člověka takového, jaký je dnes. Nic takového však není pravda. Hlubších souvislostí a faktů neznalý čtenář, a takových není málo, vzhledem k tomu, jak je toto téma tabuizováno, to totiž pochopí tak, že Bůh stvořil člověka na počátku světa přesně takového, jako je pan Novák, který bydlí ve vedlejším vchodě 🙂 Tím se ale myslí něco docela jiného. Především to, že Bůh stvořil člověka jako 100% člověka hned od počátku, a nikoliv že se člověk nikdy v žádném ohledu nezměnil! Ne! Kreacionisté vědí, že člověk se změnil dost podstatným způsobem – a sice k horšímu – brzy po svém stvoření, když odmítl laskavou autoritu svého Stvořitele. Bible to nazývá hříchem a pádem do hříchu. A to je dost důležitý rozdíl! Poté autor článku tvrdí, že dalších 30% Američanů také přisuzuje stvoření člověka Bohu, ale nikoliv v jeho aktuální podobě, což prý znamená, že částečně připouští evoluční vývoj. To je ale hluboké nepochopení podstaty problému a čirá mystifikace. Těchto 30% Američanů pouze nepřipouští evoluční vývoj člověka v tom smyslu, jak ho chápal např. Darwin nebo dnes Dawkins apod. Zastánci teorie stvoření ve skutečnosti pouze věří tomu, že na počátku byl člověk tělesně a duševně na mnohem vyšší úrovni než dnes – protože nebyl tak zdegenerovaný, jako my dnes – jinými slovy, byl zdravější, silnější, větší, inteligentnější, s lepší pamětí, s větší schopností chápat a řešit problémy i milovat a odpouštět … což znamená, že do dnešního objektivně horšího stavu postupně zdegeneroval a nikoliv že se vyvinul z nějakého primitivního či snad přímo zvířeckého počátečního stavu. Kreacionisté jinými slovy věří, že na počátku to bylo nejlepší díky Bohu a na konci to bude nejhorší kvůli člověku (jeho zvůli), evolucionisté naopak věří, že na počátku to bylo nejhorší, protože byla evoluce teprve na začátku a že na konci světa to bude nejlepší, díky člověku. Je zde očividně nesmiřitelný konflikt, který se autor článku snaží zlehčit, resp. zamlčet. Toto je ovšem klasická evoluční mystifikace a zamlčování důležitých detailů a rozdílů, aby nemohly být odhaleny fatální chyby evolučního modelu. Autor článku dále píše, že za evoluční teorií, která také zahrnuje několik různých vědeckých variant, stojí jen 22% Američanů. OK, ale proč je tam to slůvko “JEN”. Pročpak nepoužil pan autor toto slůvko také v případě předchozích dvou skupin? Takhle nevypadá poctivá žurnalistika.

pokračování v další části …

redakce genesisera.cz

Česká televize (žel) šíří dezinformace – část 7.

Reakce redakce GENESISERA.CZ na nepravdivý článek zveřejněný na webu České televize – ČT 24 v rubrice SVĚT dne 25. listopadu 2019.

upozornění: Chtěli bychom na začátek naše čtenáře upozornit na jednu velmi důležitou skutečnost! A sice že na vyvrácení lži (obecně zkreslené zprávy) musí být řečeno násobně více, než co řekl ten, kdo lhal (mystifikoval či zkresloval) – tzn. na vysvětlení něčeho, co někdo zamlžil a zatemnil, musí být použito více slov (někdy dokonce mnohem více) a větší množství souvislostí a faktů. Tento článek je proto výrazně delší, než většina ostatních článků na našem webu. Rozhodli jsme tedy uveřejnit naši reakci po částech. 

V následující 7. části se podíváme na omyly související s tzv. kreacionismem, zvláště ve Spojených státech. 

Domnělá historie vesmíru podle evoluční víry.

Autor článku České televize tvrdí, že v USA se dnes vedou bitvy i o to, jaké varianty kreacionismu budou vyučovány a jaké nikoliv. Zde se ale jedná o argument tzv. slaměného panáka. Teorie inteligentního plánu, která se v roce 2005 dostala k soudu v Pennsylvánii, není žádnou variantou kreacionismu, jak mylně usoudil soudní tribunál, nýbrž vpravdě vědeckou teorií, která je v každém ohledu plnohodnotnou alternativou k neo-darwinistické evoluční syntéze. Teorie ID totiž neřeší existenci ani charakter Božského Tvůrce ani žádného jiného inteligentního dizajnéra (např. člověka) a neřeší ani smysl a cíl světa a lidstva, ale zkoumá obecné principy toho, jak nalézat inteligentní příčiny kdekoliv. Otázka inteligentního designu tedy není žádným náboženstvím ani pavědou či pseudovědou, jak mnozí rádi říkají, ale rigorózní vědeckou teorií, která právoplatně patří do kategorie “věda”. Zajímavé je, že o základní teze teorie ID se opírají ve skutečnosti naprosto všichni experimentální vědci prakticky ve všech vědních oborech, mnozí dokonce, aniž to vědí. Nesmí však o tom nikde veřejně mluvit a už vůbec ne dávat tuto skutečnost do protikladu k evolučním tezím, jinak riskují, že přijdou o práci, o přátele, o granty nebo rovnou o celou svou akademickou kariéru! To, že v USA rozhodl Nejvyšší soud, že výuka teorie stvoření ve státních školách je protizákonná, je ve skutečnosti skandální situace vycházející z naprostého nepochopení jádra problému. Je to podobné, jako kdyby Vatikán rozhodl, že se v kostelech nesmí mluvit o Ježíši Kristu nebo o stvoření světa podle 1. Mojžíšovy! Tak jako do škol patří výuka základů vědy, jejichž podstata vychází z biblické teorie stvoření (nikoliv z evoluční teorie!), tak do církví patří Ježíš Kristus a stěžejní zpráva o stvoření v 6+1 dnech! … Ale tak jako se ze škol postupně vyhání Boží moudrost, Boží zákony a principy – konkrétně právě v podobě stvořitelské teorie, o které se už dětem nesmí říkat – tak se z církví postupně vyhání Ježíš Kristus, neomylnost Písma a naléhavá proroctví pro poslední dobu, ve které žijeme. Materialismus, evolucionismus a tělesnost se opět dostává do popředí a usurpuje si naše myšlení, hodnoty a život.

Je to možná šokující, ale v podstatě přesně tímto směrem se Vatikán před nedávnem rozhodl jít. Mnozí si sice myslí, že Vatikán je neomylný a mají pocit, že myslet si něco jiného znamená rouhat se samotnému Bohu, ale pravda je jiná? Neomylnost je vlastnost, kterou Bůh prohlásil o svém Slově – Bibli, a to ještě dříve, než vznikla katolická církev. Pokud by Vatikán zůstal věrný Božímu Slovu, jako na počátku církve po Kristově tělesném vzkříšení z mrtvých, potom by se dala tato neomylnost přeneseně propůjčit i Vatikánu. Jenže to se nestalo. Vatikán v posledních desetiletích změnil takové množství věcí – ve smyslu katolického učení – že s Písmem se shodují jen občas. Mnozí lidé si však tohoto posunu ani nevšimli, protože Bibli ani neznají ani nečtou a nehodlají na tom nic měnit. Přijímají bezděčně vše, co jim v církvi naservírují … a domnívají se bláhově, že tím Bohu dělají radost a stávají se lepšími lidmi. Dnes se žel z kazatelen ozývají evoluční a humanistické myšlenky častěji než Boží Slovo … a mnozí reagují s nadšením, protože evoluční humanismus na člověka neklade žádné vyšší nároky, nepřináší žádný intenzivní morální apel, neobviňuje svědomí neobrácených lidí, kteří hrají zbožné divadlo atd. Oblíbenost evolučních a humanistických myšlenek tak přímo vychází z přirozené neochoty člověka žít podle Božích zásad a nauk.

Když nejvyšší lidská Bohem ustanovená autorita Starého Zákona – sám Mojžíš – vysloveně zapsal, dokonce i do Desatera přikázání, že Bůh stvořil veškerou realitu na nebi i na zemi v 6+1 pozemských dnech? (cituji 4. Boží přikázání: “Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.”) jak může o více než 3 tisíce let později přijít Vatikán, který o sobě prohlašuje, že je nejvyšší lidská Bohem ustanovená autorita Nového Zákona – a všechno to zrušit a prohlásit, že svět nebyl stvořen v 6ti dnech, ale že Bůh místo toho použil Velký Třesk, evoluci a milióny let? Jinými slovy, jedna Bohem ustanovená autorita – Mojžíš – je rušena jinou, údajně také Bohem ustanovenou autoritou – Vatikánem? Je Bůh sám v sobě rozdělen, takže jednou říká „toto je bílé“ a zanedlouho „ne už je to černé“? Pokud má Vatikán pravdu v otázce evoluce, pak ji nemůže mít Mojžíš v otázce stvoření a obráceně … jenže ve většině církví brzké budoucnosti nebude Písmo hrát žádnou zásadní roli, proto ani nebude jejich členy trápit, co kdo říká … ale co z toho budou mít, když se přidají na tu či onu stranu … 

Vatikán přímo nezakázal víru ve stvoření světa v 6+1 pozemských dnech, ale systematicky ji vytěsňuje, zlehčuje, pozastavuje, přidušuje a stále více ignoruje. Ano, přesně tímto způsobem Vatikán dnes nakládá s teorií stvoření, hlavním pilířem celé židovsko-křesťanské duchovní tradice a víry.

Podobně jako výuka teorie stvoření bude brzy protizákonná i výuka k tradiční rodině, výuka k tradičním rolím muže a ženy, výuka k sexuální čistotě a zdrženlivosti, výuka ke zdraví apod. Protože lidé zastávající nepohnutelně tradiční křesťanské hodnoty budou (a již dnes jsou) označováni za zahořklé sektáře bránící sjednocování všeho se vším, svobodě, lásce a soucitu … budou přibývat lidé, kteří ze strachu o svůj majetek, finance, zdraví či život, přijmou jakkoliv absurdní názor. Až bude protizákonné vyučovat uvedenou Pravdu Písma, jistě se budou psát podobné články ve veřejnoprávních médiích, které budou tvrdit přesně to samé … něco jako: “… ještě že to bylo všechno zakázáno … konečně jsme svobodní od těch starých mýtů a pověr …”. A jen málokdo si všimne, že naše společnost přijala ve snaze zbavit se údajných starých mýtů a pověr něco mnohem horšího … evoluční humanismus, filozofii, která vyprodukovala koncentrační tábory, holocaust, vyvražďování celých národů, nový světový řád a spoustu dalších zlých věcí. Málokdo ví, že tyto nové pověry jsou ve skutečnosti namířeny proti člověku, proti Bohu, proti Božímu řádu a Boží vůli.

pokračování v další části …

redakce genesisera.cz

Česká televize (žel) šíří dezinformace – část 6.

Reakce redakce GENESISERA.CZ na nepravdivý článek zveřejněný na webu České televize – ČT 24 v rubrice SVĚT dne 25. listopadu 2019.

upozornění: Chtěli bychom na začátek naše čtenáře upozornit na jednu velmi důležitou skutečnost! A sice že na vyvrácení lži (obecně zkreslené zprávy) musí být řečeno násobně více, než co řekl ten, kdo lhal (mystifikoval či zkresloval) – tzn. na vysvětlení něčeho, co někdo zamlžil a zatemnil, musí být použito více slov (někdy dokonce mnohem více) a větší množství souvislostí a faktů. Tento článek je proto výrazně delší, než většina ostatních článků na našem webu. Rozhodli jsme tedy uveřejnit naši reakci po částech. 

V dalším odstavci si autor článku stěžuje, že je dosud v některých státních školách v USA kromě výuky evoluční teorie podporována také výuka teorie stvoření, kterou autor nepřesně pojmenovává ideologicky zabarveným slovem “kreacionismus”. Je šokující, že se nad něčím takovým někdo ve 21. století pohoršuje. Cožpak je něco zlého na tom, že se naše děti ve škole dozvídají oba pohledy na náš původ? Cožpak je něco zlého na tom, představit našim dětem argumenty jak pro inteligentní a úmyslný původ vesmíru, života a člověka, tak argumenty pro neinteligentní, spontánní a neúmyslné vyvinutí se všeho, co existuje … z ničeho? Nesmí snad naše děti o věcech přemýšlet z více pohledů? Co za člověka chce druhým bránit v přístupu k důležitým informacím? Nesmí naše děti vědět, že život – ne jen jejich lidský – ale obecně veškerý – je zcela reálně v souladu s vědou možné chápat jako úmyslný jev zapříčiněný inteligentním Stvořitelem, který sám je živý? Je představa neřízených, spontánních materiálních procesů, přírodních zákonů a miliónů let jako příčiny života něčím vědečtějším, rozumnějším, hodnotnějším či jakkoliv objektivně prospěšnějším pro život našich dětí a naší společnosti? Odpovědět bychom měli být schopni každý z nás. Avšak bez ohledu na to, k jaké odpovědi každý z nás dospějeme, neměli bychom tuto možnost volby dopřát také ostatním? Autor článku i níže citovaný katolický kněz, pan Marek Vácha, si to však evidentně nemyslí! Ale proč? 

Je až děsivé, jak se my lidé necháváme opít rohlíkem a jak snadno jsme ochotni uvěřit tomu, že nějaký soudní spor může za nás vyřešit tak důležitou existenciální otázku, jakou je náš původ, hodnota, smysl a cíl?! Tuto otázku musíme řešit každý z nás zodpovědně! Autor článku se však zřetelně přiklání na stranu těch, kteří by nejraději všem vnutili jen jediný pohled na původ a historii světa – a sice materialistickou evoluční spekulaci o tom, že život je jen fyzika a chemie, že nemá žádný vyšší smysl ani cíl, že člověk je jen zvíře, že vše živé se vyvinulo z jednoho prapředka apod. S tím bychom však neměli souhlasit, minimálně proto, že poctivá věda takto nepostupuje! Pravá věda se nesnaží vše nacpat do krabice materialismu jenom proto, že materialistická věda uspěla ve výzkumu neživé hmoty a dokázala díky tomu vyprodukovat automobily, mobily, umělé materiály a léčiva. Materialismus má své zřetelné hranice a zejména v oboru informační vědy je tato hranice silně patrná. Jinými slovy, to že materialista uspěl v materiálních věcech, ještě neznamená, že musí uspět i ve všem ostatním. Spíše naopak. Úspěchy materialistické vědy ji tedy v žádném případě neopravňují k tomu, aby vnucovala materialistickou filozofii do všech oblastí života jednotlivce i celé společnosti, jak dnes všude vidíme. V USA, které byly vybudovány na protestantské křesťanské tradici, je tedy naprosto v pořádku, že se lidé dozvídají oba pohledy na původ a historii světa – tj. evoluční i stvořitelskou. Zarážející by bylo, pokud by se to nedělo! 

Autor článku se dále obává, aby počet států, kde se učí oba pohledy, nezačal narůstat. Máte strach ze svobody slova? Máte strach, že by mohla vyrůst další vzdělaná generace, která se nenechá bezmyšlenkovitě ovládat a která je schopna si sama dohledávat klíčové informace a tvořit zralý úsudek? Bojíte se lidí, kteří se nespokojí s předem nalinkovanými názory bez hlubšího porozumění? Pokud ano, je to děsivé! Především to ale svědčí o tom, že skutečná svoboda slova a svobodný přístup k životně důležitým informacím je vám cizí. Je smutné, že na evropském kontinentě je pravá křesťanská tradice násilně a systematicky likvidována a namísto ní začíná vládnout neo-liberalismus a neo-marxismus, který si libuje v porušování tradičních hodnot, principů, hranic a vztahů vycházejících z židovsko-křesťanské duchovní tradice a víra v evoluci v tomto boji nehraje nic menšího, než hlavní úlohu!

pokračování v další části …

redakce genesisera.cz

Česká televize (žel) šíří dezinformace – část 5.

Reakce redakce GENESISERA.CZ na nepravdivý článek zveřejněný na webu České televize – ČT 24 v rubrice SVĚT dne 25. listopadu 2019.

upozornění: Chtěli bychom na začátek naše čtenáře upozornit na jednu velmi důležitou skutečnost! A sice že na vyvrácení lži (obecně zkreslené zprávy) musí být řečeno násobně více, než co řekl ten, kdo lhal (mystifikoval či zkresloval) – tzn. na vysvětlení něčeho, co někdo zamlžil a zatemnil, musí být použito více slov (někdy dokonce mnohem více) a větší množství souvislostí a faktů. Tento článek je proto výrazně delší, než většina ostatních článků na našem webu. Rozhodli jsme tedy uveřejnit naši reakci po částech. 

Školy a náboženství

V další části článku autor opět tvrdí něco, co není pravda. Scopesův soudní proces podle něj vyhrotil bitvu mezi evolucionisty a zastánci teorie stvoření života Bohem, takzvanými kreacionisty. V tomto souvětí je mnoho nepravd, polopravd a mystifikací. Zaprvé Scopesův soudní proces spor mezi evolucí a stvořením nevyhrotil, nýbrž pouze dal světu ve známost, že tento spor zde skutečně reálně existuje a že křesťané ve státě Tennessee si nepřejí, aby jejich dětem někdo ve školách vykládal smyšlené evoluční příběhy. Nic víc, nic míň. Zadruhé kreacionisté nejsou ti, kdo jen zastávají teorii stvoření života Bohem. Opět se zde míchají okurky s banány. Kreacionisté zastávají nejen stvoření biologického života Bohem, ale také počáteční rychlé, úmyslné a inteligentní stvoření všech základních druhových kategorií, které se od té doby na Zemi rozmnožují každý podle svého druhu. V rámci svých druhů se tak rodí v každé další generaci jedinci s unikátními variacemi znaků příslušejících k dané druhové kategorii. Kreacionisté rozhodně netvrdí, že Bůh stvořil přírodu takovou, jaká je dnes. Stěží si lze představit člověka, který by si něco takového mohl vůbec myslet, když jen letmý pohled na přírodu ukazuje, jak se mění stále k horšímu a nejen to, ale že každý jedinec každého druhu je naprosto jedinečný. Neměnnost přírody je tedy zjevně nemožným jevem a osobně neznám žádného kreacionistu – a to jich znám mnoho desítek po celém světě – který by něco takového tvrdil. A tak tvrzení, že něco takového kreacionisté učí, je bez nadsázky na úrovni hloupé pomluvy šířené lidmi, kteří kreacionismus neviděli ani z rychlíku anebo mu chtějí škodit. Kreacionisté tedy neřeší pouze stvoření života, ale také jeho historii, smysl a cíl, ale hlavně mají většinu svých tvrzení vědecky podložených. Evolucionisté vedle toho tvrdí, že řeší pouze historii života – tj. vývoj druhů – ale nikoliv původ života. To je ale ovšem také lež. Ve skutečnosti evolucionisté mají také svou představu o původu života – samozřejmě čistě materialistickou. Podobně jako je materialistická jejich představa o původu všech druhů organismů, tak je materialistická i jejich představa o původu života jako takového. Této evoluční představě o původu života se říká “chemická evoluce” a dodnes pro ni neexistuje žádné uspokojivé materialistické vysvětlení či jediný experimentální důkaz, který by prokazoval, že je něco takového reálně možné!

John T. Scopes v červenci 1925

Autor článku si hned v další větě začíná stěžovat na to, že počet států, kde bylo zakázáno učit evoluční teorii (ve skutečnosti to není vědecká teorie v pravém slova smyslu ale anti-křesťanská, anti-biblická filozofie, doktrína a náhradní novodobé náboženství – založené na uctívání a oslavování hmoty, času, přírodních zákonů, přírody a člověka) se po roce 1925 začal rozšiřovat – tzn. hned po zmíněném Scopesově soudním procesu. Hned na to však autor s určitým zklamáním “uklidňuje” čtenáře větou, že až po roce 1968 rozhodl Nejvyšší soud USA, že podobná omezení porušují ústavu Spojených států, která říká, že státní školy nesmí podporovat žádné náboženství. Zní to jako správné rozhodnutí, ale ve skutečnosti Nejvyšší soud USA tehdy svým rozhodnutím upřednostnil jedno náboženství oproti jinému. Nic víc, nic míň. V 50. letech 20. století totiž Rusové předběhli Američany v kosmickém výzkumu vypuštěním Sputniku do kosmického prostoru. Představitelé americké vlády na to tehdy reagovali tak, že jako hlavního viníka označili nedostatečnou výuku evoluce ve školách. President Eisenhower dokonce požádal kongres v roce 1959 o 1 miliardu dolarů na propagaci a výuku nové vědy o evoluci ve státních školách. Počátkem 60. let se tak ve státním školství v USA začala hromadně vyučovat evoluční doktrína. Výsledkem toho však nebylo ani v nejmenším zvýšení vědecké a technické gramotnosti americké mládeže, nýbrž pravý opak včetně hlubokého propadu etických a vztahových hodnot v mnoha přicházejících generacích. Tento sestupný trend vyústil v 60. letech v tzv. sexuální revoluci, vznik tzv. květinové mládeže – hnutí Hippies a pokračoval několikasetprocentním nárůstem v rození nemanželských dětí, zneužíváním mladistvých, konzumací drog, domácímu násilí atd. To vše šlo ruku v ruce s rostoucí výukou evolucionismu, materialismu a relativistického, dobově podmíněného pojetí etiky a pravdy. Evoluční doktrína je totiž ve svém filozofickém jádru náboženstvím, které mění hodnoty a vztahy v lidské společnosti. Toto bychom si měli především uvědomit. Čili to, že Nejvyšší soud USA rozhodl až v roce 1968, aby se ve státních školách nevyučovalo v otázce našeho původu a historie nic jiného než evolucionismus, nebyla ve skutečnosti žádná náhoda, ale perfektně načasované politické rozhodnutí, které přišlo právě v době, kdy bylo státní školství v USA již značně poznamenáno a rozleptáno výukou evolučního paradigmatu a celé generace lidí v tom spatřovaly v bláhovém nadšení novou cestu ke zvýšení životní úrovně a politicko-vojenské síly Spojených států. Souvislost mezi evoluční teorií, materialismem, kapitalismem a konzumní společností je totiž mimořádně hluboká a do značné míry platí, že materialistická společnost nasměrovaná bláhovou představou sebe-zdokonalování a nikdy nekončícího pokroku založeného na vlastní síle a šikovnosti, může v krátké době dosáhnout značného materiálního a technického pokroku. Materialista může vymýšlet a konstruovat auta, letadla, počítače apod. a jeho víra v evoluci a sebe-zdokonalování může být samozřejmě velice silným hnacím motorem jeho snah o dosažení ještě vyššího materiálního standardu a pocitu svobody a úspěchu. Je to ale jen jedna strana mince. Materiální standard totiž ani zdaleka není tím nejdůležitějším a nejhodnotnějším v lidském životě. Ve skutečnosti člověk potřebuje v materiální rovině jen velmi málo v porovnání s tím, co potřebuje v rovině mentální, vztahové, estetické, citové a duchovní (morální)! A právě v těchto rovinách se materialistická, bláhovou představou evoluce, hnaná společnost brzy ocitá ve slepé uličce. Všude budou vymydlení, navoňaní, načesaní lidé s drahými mobilními telefony v ruce, s plnými nákupními košíky a drahými auty na parkovištích supermarketů, ale pravda pro ně bude úchylka extrémistů a fanatiků, láska jen pocit touhy a náhlé vzplanutí emocí při západu slunce nebo sledování oblíbeného filmu, věrnost a vděčnost jen nálada podmíněná plným břichem a skvělou zábavou … a spravedlnost nebo moudrost pak pojmy zcela neznámé, o nichž slyšeli naposledy jejich dědečkové a babičky.

Lidé by se chtěli sami vyvinout na vyšší úroveň, aby si obhájili svou nezávislost na Stvořiteli, samozřejmě. A ne jen na Stvořiteli, ale i na svých lidských rodičích a vlastně i všech ostatních lidech. Nezávislost, lhostejnost, samoobslužnost, sebestřednost. Je to světonázor, systém víry a životní filozofie lidí, kteří svůj život vnímají jako příležitost k maximální seberealizaci a sebepotvrzení. Jenže uvědomme si, že i samotný technologický pokrok v materiální oblasti je založen na cílevědomé inteligenci, dobrém plánování, znalostech a důvtipu, a to je přesný opak materialistické slepé evoluce a miliónů let, která žádné plánování, žádné znalosti ani důvtip nikdy neměla a nemá. Víra v evoluční teorii tedy ve skutečnosti není příčinou materiálního pokroku západní konzumní společnosti, jak se mnozí domnívají, spíše právě naopak. Spíše je to paralelně se odehrávající kolektivní iluze, která je evoluční filozofií přiživována. Lidé si totiž ve svém „rozletu“ často neuvědomují, že mnohé hodnoty a kvality nelze lidskými snahami, továrnami a obchodními centry v principu nikdy dosáhnout a že tyto lidsky nedosažitelné hodnoty a kvality jsou pro lidský život nezbytné! Materiální pokrok je skutečně vždy produktem mysli a cílevědomé inteligence. A nutno dodat, že technologie obsažené v jakémkoliv lidském těle, dokonce i v kytičce za oknem, jsou o mnoho řádů sofistikovanější, než největší současné lidské technologie. Pokrok je tedy jen zdánlivý. V nejlepším případě jsme jako lidstvo schopni se jen přiblížit složitosti, genialitě a efektivitě Božích výtvorů, jako je např. lidské tělo.

Víra v evoluci jako nástroje společenského a technologického pokroku tak ve skutečnosti stojí na úmyslném posunu ve významech klíčových slov! Tím došlo postupem času k tomu, že evoluční teorie začala být vnímána i přes zjevnou absenci vědeckých důkazů jako věda, tj. jako tvrdý fakt, kterému bychom měli podřídit veškeré aspekty svých životů a vztahů. Evoluční teorie však nikdy nebyla a ani nemůže být vědou, a to z principu, poněvadž se vyjadřuje k mnohým otázkám, které nelze na požádání experimentálně verifikovat a které jsou svojí podstatou filozofické a náboženské. Proto požadavek ústavy USA je v tomto ohledu naprosto nesmyslný. Pokud by školy měly přestat podporovat veškeré náboženství, potom by musely přestat děti vychovávat, říkat jim, co je správné a co nikoliv, co je zlo, proč existuje smrt, k čemu je manželství a rodina, co má trvalou hodnotu a smysl a co nikoliv nebo co je pravda a co lež atd. Jenže v co by se pak “škola” zcvrkla? V instituci sdělující holá popisná fakta bez ducha, bez vztahu a bez vyššího principu mravního! K tomu ale v konečném důsledku nepotřebujeme školy, na to stačí šikovně udělaná internetová databáze, vyhledávací software a počítač.

Potíž je v tom, že lidem propagujícím evoluci a bránícím stvoření nejde ani tak o to, aby se ze škol vyloučilo náboženství, ale naopak aby se jejich evoluční náboženství do škol dostalo a zaujalo výsadní postavení, a to v moderním vědeckém převleku. Nejde však ve skutečnosti o nic jiného, než o zbožšťování přírody, přírodních živlů, přírodních zákonů a času, a v jistém smyslu také člověka. Dokonce i samotní architekti neo-darwinistické evoluční syntézy – Julian Huxley, Ernst Mayr, Stephen J. Gould, Richard Lewontin, Richard Dawkins a další – čas od času přiznali nebo dosud přiznávají, že evoluční teorie vykazuje prvky náboženství a že již brzy bude plnit funkci jakéhosi novodobého náboženství či novodobé existenciální a hodnotově orientované životní filozofie moderního člověka. To se již děje před našimi zraky, přátelé, a Česká televize tomu, zdá se, maximálně napomáhá! Naše společnost se tak díky státem a dnes dokonce i většinovou církví nařízené výuce evolucionismu, naturalismu, ateismu a v jistém smyslu i morálního relativizmu, dostala do bodu, kdy připomíná jedno velké frontové bojiště, ve kterém probíhá značně nemilosrdný “boj o přežití, o peníze, o moc, o majetky, o společenské postavení … o zážitky atd.”. V jistém smyslu jsme si přijetím evoluční doktríny zavedli do lidské společnosti a lidského myšlení velmi podobné typy vztahů, jaké panují dnes v divoké přírodě – a o kterých se Darwin mylně domníval, že přírodu vlastně vytvořily a dále vylepšují – jsou to nemilosrdný boj o potravu, o samice, o území, o postavení … predátorství, parazitizmus, mrchožroutství, agresivita, lhostejnost, násilí apod. Domnívám se však, že tento příklad jsme si jako lidstvo z přírody vzít neměli!

V roce 1968 tak v USA nastala paradoxní situace, kdy se státní školství začalo pod rouškou sekularizace a osvobozování se od náboženských doktrín a údajné pověry o stvoření, dostávat do pevného sevření jiného náboženství a pověry, které ovšem v té době za náboženství a pověru paradoxně považováno nebylo – ano, řeč je o materialistické evoluční filozofii. Od té doby se americké státní školství začalo měnit na stále více pro-evoluční, pro-materialistické a pro-konzumní, v té ale bláhové představě, že je maximálně nestranné, svobodné a objektivní. Zdůrazněme ještě jednou, že nebyla pravda, že by tím školy přestaly podporovat veškeré náboženství. Ve skutečnosti přestaly názorově podporovat pouze biblické křesťanství a ortodoxní židovství, které stojí a padá na historické skutečnosti inteligentního a záměrného stvoření veškeré reality Božským Tvůrcem, přesně jak se píše v Mojžíšových knihách, v tzv. Pentateuchu.

redakce genesisera.cz

pokračování v další části …

Česká televize (žel) šíří dezinformace – část 4.

Reakce redakce GENESISERA.CZ na nepravdivý článek zveřejněný na webu České televize – ČT 24 v rubrice SVĚT dne 25. listopadu 2019.

upozornění: Chtěli bychom na začátek naše čtenáře upozornit na jednu velmi důležitou skutečnost! A sice že na vyvrácení lži (obecně zkreslené zprávy) musí být řečeno násobně více, než co řekl ten, kdo lhal (mystifikoval či zkresloval) – tzn. na vysvětlení něčeho, co někdo zamlžil a zatemnil, musí být použito více slov (někdy dokonce mnohem více) a větší množství souvislostí a faktů. Tento článek je proto výrazně delší, než většina ostatních článků na našem webu. Rozhodli jsme tedy uveřejnit naši reakci po částech. 

Část 4.

První pravdivou, resp. téměř pravdivou větou článku je až kratičké sousloví “od té doby prošly (evoluční myšlenky) mnohými obměnami a dnes mají hned několik podob”. Ano, evoluční teorie doznala od dob Darwina určitých změn, ale myšlenkové jádro (filozofie materialismu, humanismu a ateismu) zůstalo prakticky bezezměny. Stvořitelská teorie doznala od dob Darwina také určitých změn, ale myšlenkové jádro v podobě idealismu, centroKristovství a teismu zůstalo prakticky bezezměny. Co je v nesmiřitelném konfliktu, jsou právě myšlenková jádra těchto dvou neslučitelných světonázorů. Je to špatně? Nikoliv! Ve skutečnosti to ani jinak být nemůže. Je to jako kdybychom chtěli spojit světlo a tmu dohromady. Co by bylo výsledkem? Neustálé šero, nikdy den, nikdy noc, jen všudypřítomné a neustálé šero, deprese a plíživá smrt. Právě existence jasných (přirozeně nepřekročitelných) hranic, řádů, funkčních řádů, jedinečnosti, komplexity, komplementarity, univerzálních konstant a zákonitostí … to vše svědčí proti slepé evoluci a miliónům let … a zároveň pro rychlé a nedávné stvoření všech „věcí“ ve stavu funkční a vztahové dokonalosti.

Jakmile se tedy pokusíme stírat rozdíly mezi stvořením a evolucí, resp. bagatelizovat nebo dokonce odmítat jejich nesmiřitelné odlišnosti, vytváříme iluzorní představu, že mají všichni pravdu a že vlastně jen nahlížejí na svět z jiného úhlu pohledu. Takto však pravda nefunguje. Není to beztvará nelokalizovatelná šedá hmota, do které se vejde všechno, když se to šikovně zformuluje. Není to jakýsi univerzální názor, se kterým musí souhlasit každý. Nikoliv. Pak by Pravda a vztah k ní nebyli postaveni na svobodě, pokoře bez područí, vděčnosti, lásce a nesobeckosti. Pak by Pravda a vztah k ní byli univerzálním vlastnictvím všech bez ohledu na to, kým jsou a jak žijí. Pravda je skrytá a zároveň poznatelná, a tudíž lokalizovaná, konkrétní, pochopitelná a univerzálně přijatelná POUZE pro někoho, kdo ji chce opravdu znát, bez ohledu na to, jaká doopravdy je a podřídit celou svou bytost jejímu charakteru a úmyslům. Bezpochyby máme stále volbu a také různou motivaci zvolit si jeden nebo druhý pohled na svět i jeho Tvůrce, ale nemáme právo tvrdit, že neexistují rozdíly tam, kde jsou ve skutečnosti ty největší rozdíly a odlišnosti, které si lze vůbec představit. Podobě zlé a neetické je snažit se tyto rozdíly zlehčovat nebo dokonce zamlčovat. Jinými slovy, zrušením volby stvoření vs. evoluce za současného nastolení diktatury evolučního paradigmatu však nastalo bezprecedentní zpochybnění a likvidace identity člověka jakožto stvořené bytosti k Obrazu Božímu. Je to správné?! Domníváme se, že nikoliv! Dokonce si myslíme, že je to to nejhorší, co našim dětem a vnoučatům můžeme dělat. Mladý člověk je z definice nezkušený a naivní. Je přesvědčen o tom, že se určitě nestane obětí žádného podvodu … jako všechny generace před ním … a právě proto, že je přesvědčen o své nepodveditelnosti a zároveň mu byl odňat přístup k informacím, které jako jediné by mu mohly otevřít netušené obzory a souvislosti (tj. stvořitelská teorie), nebude schopen mnohé podvody vůbec odhalit.

Na druhou stranu není žádným překvapením, že v určitých detailech existují různé odlišné pohledy na tu samou věc, nikoliv v zásadních otázkách, ale jen v detailech. Stejně jako někteří evolucionisté zastávají čistě naturalistický a ateistický pohled na původ života a druhů a jiní evolucionisté zastávají třeba tezi panspermie, tak někteří kreacionisté zastávají pohled počátečního rychlého stvoření a dlouhých věků, kdežto jiní kreacionisté naopak tezi mladé Země a mladého vesmíru. Jádro sporu však zůstává od věků neměnné. Buď existuje neměnný, nevyvinutelný, absolutní a věčný Tvůrce všeho a všech anebo existuje jen proměnlivý, vyvíjející se, relativní a dočasný vesmír, který žádného absolutního Tvůrce, smysl, plán ani cíl nemá. Jinými slovy, buď vesmír někdo vytvořil anebo se vesmír vytvořil sám, totéž platí i pro přírodu nebo pro člověka. Tento svár tedy nemá důvod vychládat, jak si autor článku tak trošku stěžuje. Existoval již dávno před Darwinem a bude existovat až do konce světa, protože je to spor o to úplně nejdůležitější – o existenci a autoritu Božského absolutna a naši pravou identitu v Něm!

Autor článku dále hovoří o tom, že tento konflikt doutná především v USA, kde v minulosti vedl již k několika soudním procesům. Ve skutečnosti tento konflikt doutná především v srdci každého člověka a nikoliv jen v soudních síních. Každý člověk totiž dříve či později řeší tuto zásadní životní otázku a chce na ni znát tu nejrozumnější odpověď. Žel, lidé, jako je autor článku, chtějí široké veřejnosti zabránit v tom, aby se k určitému typu odpovědi mohla vůbec dostat. Je to správné? Domníváme se, že nikoliv! Je to podobné, jako kdybychom katolíkovi před smrtí nedovolili setkat se s knězem a vyzpovídat se. Je to podobné, jako kdybychom protestantovi začali v hodině smrti tvrdit, že žádný Ježíš ve skutečnosti nebyl vzkříšen tělesně z mrtvých, že je to pouhá metafora. Je to podobné, jako kdybychom ateistovi začali v hodině smrti tvrdit, ať se ničeho nebojí, protože mouchy a tráva budou mít aspoň z čeho růst. Odpovědi jsou to nejdůležitější, co můžeme v životě dostávat, samozřejmě správné a ve správnou chvíli. Jestliže někdo chce dopředu zabránit určitým typům odpovědí, aby se mohly dostat k lidem, pak si takový člověk bez nadsázky hraje na Boha a bude se za to dříve nebo později zodpovídat, protože na něco takového nemá nejmenší právo. Můžeme lidem říkat, jaký je náš názor na tu či onu věc, ale nesmíme jim dopředu brát svobodu volby, na to právo nemáme! Článek na stránkách ČT24 však jde zcela opačným směrem, ten svobodu volby očividně pošlapává!

Jak jsme si již na mnoha příkladech ukázali, jde o dialog a diskusi se vším, co k tomu patří a ne o předem-nalinkování toho, co si mají druzí myslet, obzvlášť v tak důležité věci, jako je otázka našeho původu. Autor článku, žel, takto nepostupuje, to je naprosto evidentní a je to v každém případě veliká škoda. Pokud totiž někomu neřeknu pravdu nebo mu zamlčím určitá fakta nebo mu některá fakta vyložím zkresleným způsobem nebo ho naopak jen vystraším a emocionálně naruším, potom nejednám fér. Je smutné, že Česká televize je ochotna vypustit takovýto nepravdivý a silně manipulativní článek, který co věta, to lež, polopravda nebo účelová manipulace, navíc v tak důležitých otázkách, jako je otázka našeho původu. Je až neuvěřitelné, že po několika výše popsaných nepravdivých tvrzeních, dospívá autor v této fázi článku k závěru, že konflikt mezi evolučním a stvořitelským pohledem skončil v USA v minulosti několikrát u soudu. U soudu ale přeci neskončil spor mezi stvořením a evolucí, protože to není něco, co by mohla nebo měla lidská právní instituce vůbec právo soudit. To je výsostné právo každého člověka rozhodnout se, komu uvěří – jestli Stvořiteli nebo ateistickým filozofům a jejich evolučním příběhům.

U soudu skončilo ve skutečnosti něco úplně jiného – a sice otázka, zda dovolíme učitelům a školám informovat naše děti o obou přístupech k otázce našeho původu anebo jestli dopředu jeden z nich vyškrtneme, a pak zamlčíme, že jsme jej vyškrtli. To ale autor článku nikde nezmíní ani slůvkem. Ano, John Scopes, učitel z Tennessee byl odsouzen za to, že své žáky učil evoluční teorii. Soud však neodsoudil primárně evoluční teorii, ale její vyučování ve státních školách v tehdejší ještě silně křesťanské Americe a to je něco docela jiného. Tento závěr soudního přelíčení byl vlastně jen zákonitým důsledkem všeobecného souhlasu v tehdy ještě křesťanském státě Tennessee. Evoluční teorie tehdy právoplatně nebyla považována za žádnou solidní vědeckou teorii o našem původu a historii, ale naopak za snůšku hypotéz, spekulací a vyložených nepravd vydávaných za vědu, protože přesně tím evoluční teorie tehdy byla. Zarážející je, že dodnes nebyla evoluční lobby schopna své evoluční teze podložit o nic vědečtějšími argumenty, než které předkládala světu v době Charlese Darwina. Přesto je evoluce dnes všude prezentována jako vědecký fakt a nejrozumnější pohled na náš původ a historii. Jenže to není nic jiného než kardinální duchovní konflikt, politika a boj o moc a vliv na myšlení lidí. Křesťané ve státě Tennessee v době, kdy si darwinismus razil svou cestu světem, zkrátka nechtěli, aby jejich dětem někdo vykládal pavědecké názory o tom, že člověk se vyvinul slepou evolucí ze zvířat, obojživelníci z ryb, ptáci z plazů nebo že svět je starý milióny let, o čemž tehdy neexistoval a dodnes neexistuje jediný skutečně exaktně doložitelný vědecký důkaz. Nutno dodat, že stále přibývají vědecké poznatky svědčící o pravém opaku – tedy o historické stabilitě základních druhových kategorií napříč celou historií a o velmi nízkém věku lidstva, přírody i Země v řádu tisíců let.

redakce genesisera.cz

pokračování v další části …

Česká televize (žel) šíří dezinformace – část 3.

Reakce redakce GENESISERA.CZ na nepravdivý článek zveřejněný na webu České televize – ČT 24 v rubrice SVĚT dne 25. listopadu 2019.

upozornění: Chtěli bychom na začátek naše čtenáře upozornit na jednu velmi důležitou skutečnost! A sice že na vyvrácení lži (obecně zkreslené zprávy) musí být řečeno násobně více, než co řekl ten, kdo lhal (mystifikoval či zkresloval) – tzn. na vysvětlení něčeho, co někdo zamlžil a zatemnil, musí být použito více slov (někdy dokonce mnohem více) a větší množství souvislostí a faktů. Tento článek je proto výrazně delší, než většina ostatních článků na našem webu. Rozhodli jsme tedy uveřejnit naši reakci po částech. 

Část 3. 

V předchozích 2 částech jsme se dozvěděli několik nepravdivých (žel) informací o samotném Darwinovi, jeho vlivu na společnost a světonázorové rozdělení a také o vztahu evoluční teorie ke katolické církvi a obecně křesťanské spiritualitě. Pojďme se nyní podívat na další informace obsažené v inkriminovaném článku a zamysleme se znovu nad tím, jaká je pravda.

Autor článku tvrdí, že dnes se frontové linie – ve smyslu konfliktu mezi stvořitelským a evolučním pohledem – přesunuly do USA.
 Ani to však není pravda. USA je sice díky své bohaté protestantské křesťanské tradici stále ještě blíže k věčným pravdám Písma, než dnešní neo-liberalismem a neo-marxismem zasažená Evropa a v mnoha ohledech i katolická či evangelická církev, nicméně z toho rozhodně nevyplývá, že by se spor mezi stvořením a evolucí odehrával jenom nebo hlavně na americkém kontinentě. Nikoliv. Odehrává se doslova všude, kde jsou lidé ochotni o těchto otázkách uvažovat. I přes rapidně mizející biblickou křesťanskou tradici je v USA stále ještě možné veřejně zastávat nebo i vyučovat na akreditovaných státních školách fakta jak o evoluční teorii, tak o teorii stvoření a nabídnout tak mladé generaci oba tyto pohledy a jejich srovnání. A to je vždy velmi cenné!

V Evropě, která se ohání svobodou a demokracií ve všech osobách a pádech, to žel dnes již možné není, až na drobné výjimky a vinu nesou všichni, kteří brání dialogu a svobodnému přístupu k informacím právě v otázce našeho původu. Svoboda je v EU, zvláště pak v této otázce, žel pouhou iluzí. A bude hůř. Ideologická diktatura evolučního paradigmatu má na evropském kontinentě a zvláště ve Velké Británii svůj domov a hlavní ideové sídlo, není tedy divu, že se v těchto našich končinách evoluční paradigma tak masivně rozšířilo a ukotvilo. To je holý fakt, který si může každý snadno ověřit a je to více než paradoxní situace, protože nemožnost veřejně diskutovat v tak důležitých existenciálních otázkách bez rizika persekuce, výsměchu a karierní či společenské likvidace nemá s tolik proklamovanou demokracií a pokrokem absolutně nic společného. Jinými slovy, opět se před našimi zraky odehrává ztráta svobody ve jménu svobody, demokracie a pokroku.

Stvoření Adama. Obraz Michelangela. Detail.

Hned v dalším odstavci autor článku znovu mystifikuje českou veřejnost. Tvrdí, že Darwin dokázal přesvědčivě objasnit a doložit mechanismus vzniku rostlinných a živočišných druhů postupným vývojem. Nic však není dále od pravdy. Darwin svůj mechanismus postupného vývoje od bakterií k savcům a nakonec k člověku prostřednictvím přirozeného výběru ani neobjasnil ani nedoložil. Rozhodně ne tak, jak reálná věda požaduje! Míchají se zde totiž 2 naprosto odlišné věci – a) přirozený výběr a b) evoluce od bakterií k člověku. Přirozený výběr nemůže být důkazem evoluce od bakterií k člověku, protože se jedná o naprosto odlišné jevy. Zaprvé, Darwinova teze přirozeného výběru nemá nic společného se vznikem základních druhových kategorií rostlin nebo zvířat. Přirozený výběr je v evoluční teorii ve skutečnosti pouhou metaforou, byť k určitému výběru v populacích zjevně dochází. Ale výběrem z již existujících vlastností nelze generovat žádnou náhlou ani postupnou změnu jednoho základního druhu organismu v jiný. Tato Darwinova představa byla zcela mylná! Smysl přirozeného výběru totiž tkví v tom, že někteří jedinci daného druhu lépe přežívají (a množí se) v daném prostředí než jiní jedinci téhož druhu. To je empiricky dokázaný fakt. Problém je však v tom, že tento jev (proces) v žádném případě nevysvětluje, odkud pochází ten či onen základní druh rostliny či zvířete ani jeho schopnost vytvářet jedinečné varianty V RÁMCI DRUHU. Přirozený výběr tedy skutečně nic nového nevytváří, může pouze odstranit to, co již existuje anebo může pouze přežít to, co již existuje. Ze psa nikdy nevzniklo, kam až paměť lidstva sahá, nic jiného než pes, proto věřit, že pes kdysi dávno vznikl z něčeho jiného než ze psa, a evolucionisté přesně toto tvrdí, není ničím jiným než postojem slepé víry, který nemá s reálnou vědou nic společného.

Všechny Darwinovy příklady, které dle autora článku mají být oním přesvědčivým doložením pravdivosti jeho teorie, ve skutečnosti dokazují, že v přírodě žádné skutečné novinky – tedy nové základní druhy (přibližně na úrovni čeledí) či nové vitální orgány, anebo nové vitální funkce prostě nikde nevznikají. Příroda zkrátka NIC NOVÉHO NEVYTVÁŘÍ, pouze v ní dochází k předávání života v rámci druhů z generace na generaci a zároveň k neustálé degeneraci a rozpadu původního dobrého řádu, vztahů a informací. Přirozený výběr tedy pouze zhoršuje kvalitu genetické informace a zároveň přibržďuje nezadržitelný rozpad a zánik celého stvoření. O tomto nezadržitelném rozpadu a zániku stvoření vinou člověka hovoří Bible jasně na mnoha místech, počínaje knihou Genesis a konče knihou Zjevení, která je na samotném konci Bible. Reálná věda toto stanovisko Bible potvrzuje dnes a denně, o tom ale autor článku mlčí. Od veřejnoprávního média – jmenovitě České televize – bychom však čekali, že si dá tu práci a tyto důležité a hlavně relativně snadno dostupné informace si nejprve dohledá, a poté adekvátním způsobem přetlumočí české veřejnosti. To se ale v případě tohoto článku nestalo ani zčásti.

Autor článku hned v další větě opět mystifikuje českou veřejnost. Tvrdí, že Darwinovo vysvětlení (ve skutečnosti se nejedná o vysvětlení ve vědeckém slova smyslu) před 160 lety zažehlo dodnes trvající spor o původu života na Zemi. Připomeňme si opět to, co jsme si řekli v úvodu tohoto článku. Darwinova evoluční teorie neřeší původ života a tvrdí to především samotní zastánci této teorie, nikoliv kreacionisté. Darwinova verze evoluční teorie tedy v principu nemohla zažehnout spor o původu života na Zemi, protože původ života na Zemi jednoduše neřeší. 

Ve 2. odstavci se nám autor snaží dále namluvit, že zde spolu soupeří evoluční teorie a takzvaný kreacionismus. Ve skutečnosti je to však velmi nekorektní a manipulativní způsob vyjadřování. Již v samotné otázce je totiž podprahově vnucen nepravdivý pohled na celou problematiku – a sice že stvořitelská teorie je -ismus, a to má v našich končinách obecně negativní konotaci. Je zarážející, že autor článku systematicky pro stvořitelskou teorii používá pavědecky působící slůvko kreacion-ismus, kdežto pro evolucion-ismus používá naopak vědecky vyznívající sousloví “evoluční teorie”. To je úmyslné zkreslování a manipulace par excellence! To je jako kdybychom řekli, že se na Letné pláni potkali zastánci liberální teorie se zastánci zeman-ismu. Takovým tvrzením však evidentně hned čtenáři podsouváme, co si má myslet nebo jak se má cítit v tom či onom případě. Stačí přidat koncovku -ismus a většina čtenářů bude mít zaručeně pupínky na čele, protože -ismus je z definice vlastně vždycky zlý a hloupý. Právě použitím slůvka “kreacionismus” navozuje autor článku dojem neserióznosti stvořitelské teorie, aniž by o ní ale cokoliv pravdivého řekl. Vedle toho v případě evoluce naopak nepoužije výraz evolucion-ismus, který by vzbudil negativní pocity vůči evolučnímu světonázoru, ale sahá po “vědečtějším a hladivějším sousloví” evoluční teorie. Tím se samozřejmě snaží ve čtenářích vzbudit pocit serióznosti a nejspíš i pravdivosti. Ve finále to v člověku navozuje pocit, že zde spolu soupeří seriózní vědecká teorie – vyjádřená souslovím “evoluční teorie” – a pavěda náboženských fanatiků vyjádřená slůvkem “kreacionismem”. To je však jen pocit a nutno říci, že zcela nepravdivý.

readakce genesisera.cz

pokračování v další části …

Česká televize (žel) šíří dezinformace – část 2.

Reakce redakce GENESISERA.CZ na nepravdivý článek zveřejněný na webu České televize ČT 24 v rubrice SVĚT dne 25. listopadu 2019.

upozornění: Chtěli bychom na začátek naše čtenáře upozornit na jednu velmi důležitou skutečnost! A sice že na vyvrácení lži (obecně zkreslené zprávy) musí být řečeno násobně více, než co řekl ten, kdo lhal (mystifikoval či zkresloval) – tzn. na vysvětlení něčeho, co někdo zamlžil a zatemnil, musí být použito více slov (někdy dokonce mnohem více) a větší množství souvislostí a faktů. Tento článek je proto výrazně delší, než většina ostatních článků na našem webu. Rozhodli jsme tedy uveřejnit naši reakci po částech. 

Část 2. 

Autor článku dále pokračuje tvrzením, že Darwin údajně rozdělil svět do dvou táborů, které se dodnes nepodařilo usmířit. Ani toto tvrzení však není pravdivé, protože oba názory na původ světa – stvořitelský i evoluční – existovaly již dávno před Darwinem. Darwin tedy nerozdělil svět do dvou nesmiřitelných táborů, protože svět již v tomto stavu byl. On ve své době pouze posílil ukvapené a nutno říci, že i dosti naivní přesvědčení členů evolučního materialistického tábora o své vědecké autoritě. Vědci i laici věřící v inteligentní a úmyslný původ vesmíru, života a člověka však existovali již dávno před Darwinem a měli již za Darwina k dispozici zdrcující vědecké argumenty proti materialistickým dogmatům, na kterých je evoluční teorie vybudována. Žel, těmto vědeckým argumentům nebyla tehdejší doba a společnost příliš nakloněna, jako jim není nakloněna ani dnes. Pachuť slepého náboženství a fanatického církevničení, která byla za Darwina – v mnoha případech žel oprávněně – s teorií stvoření spojována, dootevřela značnou část akademické obce a politického establishmentu materialistickým náladám a dogmatům, jejichž přijetím ztrácí člověk schopnost správně chápat a doceňovat biblické poselství. Jedná se totiž o naprostý protiklad.

Ačkoliv Darwin nebyl ani v nejmenším někým, kdo by inicioval rozdělení názorového spektra, byly jeho evoluční názory na původ přírody, člověka a společnosti s nadšením přijímány lidmi, kteří sympatizovali s myšlenkou vytvoření nového – dokonalého – člověka a společnosti – jakéhosi Nového Světového Řádu, a to přirozenými lidskými prostředky. Něco takového je ovšem přesným opakem Kristova evangelia, které stojí a padá na zprávě o stvoření. Je to pozoruhodné, že člověk, který odmítá Kristovo evangelium, odmítá automaticky poselství o stvoření a každý, kdo odmítá poselství o stvoření, přijímá automaticky evoluční obraz minulosti. V těchto otázkách skutečně neexistuje žádné „území nikoho“, jakási pomyslná neutrální zóna, ve které bychom mohli odmítat stvoření i evoluci. Některé lidi obecně fascinuje představa světa, ve kterém by neexistovali žádní nemocní, postižení, nábožensky uvažující či obecně liní lidé … ani určité národnostní skupiny, které byly na základě Darwinova učení prohlášeny za evolučně méně vyvinuté a tudíž podřadné – například Židé, Romové, Skoti, Srbové či obecně slovanské národy. Pro takové lidi je svět běz těchto lidí prvním krokem k nastolení onoho pomyslného ráje – přirozenými lidskými prostředky. Jak takové pokusy dopadají, jsme měli možnost se z historie mnohokrát, žel velmi bolestně, poučit. Zdá se ale, že nové generace toto poučení opět odmítají a chovají se, jako by o této možnosti opět začínali vážně uvažovat. Pro pečlivé pozorovatele jsou tyto nebezpečné trendy v naší společnosti již řadu let dobře patrné a stupňují se, pochopitelně. Je to však slepá ulička, cesta do pekel.

Vraťme se však k Darwinovi. Řekli jsme si, že Darwin nebyl tím, kdo by způsobil rozdělení společnosti do dvou nesmiřitelných táborů – stvořitelského a evolučního. Nikoliv. On pouze přiléval, obrazně řečeno, benzín do ohně, který ale hořel už dávno a čekalo se na vhodnou příležitost, která nastala z velké části vinou morálního úpadku v církevnických kruzích, náboženským pokrytectvím a bezohledným prosazovaním nebiblických církevnických dogmat, která byla ve zjevném rozporu s narůstajícími vědeckými poznatky. Darwina zklamalo nábožentví a filozofie, začal se proto věnovat historii a vědě, tu však v konečném důsledku zneužil a neoprávněné extrapoloval a zobecnil až do té míry, že se z jeho tezí stalo nové, náhradní, materialistické náboženství, které ve světě dominuje od pádu Adama a Evy. Lidé si vždy vztah ke Stvořiteli veškerenstva degradovali na uctívání stvoření, padlého stvoření – hvězd, stromů, zvířat, vzduchu, vody, země, člověka, ženy, dítěte … což jsou všechno jen různé projevy materialisticky orientované životní filozofie. 

Autor článku dále tvrdí, že po publikaci Darwinových tezí patřila k hlavním odpůrcům katolická církev. Ale ani to není zcela pravdivé tvrzení. Katolická církev se spíše k Darwinovi za jeho života moc nevyjadřovala, až na malé výjimky. Ve skutečnosti, odpůrců darwinismu bylo jako šafránu i v protestantských církvích, natož v katolické církvi. Po vydání Darwinova díla byla přibližně v horizontu 6-7 let zúžena veškerá církevní opozice na několik málo jedinců z řad evropských protestantských kazatelů, kteří se odvážili proti darwinismu veřejně vystupovat. Mezi nimi dominoval anglikánský biskup Samuel Wilberforce, který se v červnu 1860 veřejně postavil v prostorách Oxfordského univerzitního muzea několika prominentním britským vědcům a filozofům zastávajícím Darwinovu teorii, včetně obávaného Darwinova “buldoga” Thomas Henryho Huxleye. Tvrdit, že katolická církev patřila k hlavním odpůrcům Darwinových tezí, je tedy silně zkreslené tvrzení. Ve skutečnosti katolická církev iniciovala v následujících letech řadu intenzivních snah o postupné zapracování evolučních tezí do katolické teologie v rámci tzv. teistické evoluce. Jedním z průkopníků těchto snah byl francouzský katolický kněz a jezuita Teilhard de Chardin. De Chardinovy snahy spojit evoluci s křesťanskou teologií představovaly významný počátek evolucionalizace katolické spirituality, která vyústila v definitivní přijetí mnohých aspektů evolučního paradigmatu do katolické teologie v 2. polovině 20. století.

pokračování příště …

redakce genesisera.cz


Česká televize (žel) šíří dezinformace – část 1.

Reakce redakce GENESISERA.CZ na nepravdivý článek zveřejněný na webu České televize – ČT 24 v rubrice SVĚT dne 25. listopadu 2019.

upozornění: Chtěli bychom na začátek naše čtenáře upozornit na jednu velmi důležitou skutečnost! A sice že na vyvrácení lži (obecně zkreslené zprávy) musí být řečeno násobně více, než co řekl ten, kdo lhal (mystifikoval či zkresloval) – tzn. na vysvětlení něčeho, co někdo zamlžil a zatemnil, musí být použito více slov (někdy dokonce mnohem více) a větší množství souvislostí a faktů. Tento článek je proto výrazně delší, než většina ostatních článků na našem webu. Rozhodli jsme tedy uveřejnit naši reakci po částech. 

První 4 odstavce plné nepravd, polopravd a mystifikací

Určitě není nic zlého nebo nepatřičného na tom, pokud jako občan České republiky požaduji po veřejnoprávním sdělovacím prostředku – v tomto případě po České televizi – sdělování pravdivých nebo alespoň fakticky přesných informací. Samozřejmě detaily neřešíme, ale pouze závažné dezinformace, které velmi poškozují schopnost a ochotu (již tak ne moc ochotné) široké veřejnosti se hlouběji zamýšlet a hledat pravdu v důležitých existenciálních a morálních otázkách spojených s tématem našeho vzniku. S velikou lítostí musíme konstatovat, že článek na webu ČT je medvědí službou české veřejnosti a vrhá hodně ošklivý stín na všechny, kteří slušně a korektně usilují o otevření seriózního dialogu na toto téma. Genesisera.cz je jedním z nich!

Pojďme se na to podívat podrobněji. 25. listopadu 2019 byl na stránkách ČT24 zveřejněn článek věnovaný otázce evoluce vs. stvoření. Již to samo o sobě je ojedinělým jevem, jelikož média obecně nejsou k těmto významným kontroverzním otázkám vůbec nakloněna. Čekali jsme seriózní informace, alespoň co se faktů týče. K našemu velkému překvapení však článek obsahuje množství nepravdivých, polopravdivých a fakticky nepřesných tvrzení, která bychom od profesionálních žurnalistů zkrátka nečekali.

Charles Darwin

Hned v 1. větě článku se autor dopustil silně matoucího a ve své podstatě nepravdivého tvrzení, cituji: „britský přírodovědec Charles Darwin svou knihou “O původu druhů” naboural po dlouhá staletí panující názor, že svět a život byly stvořeny Bohem.“ Především sami zastánci evoluční teorie vždy všem velmi zdůrazňují, že evoluční teorie naprosto neřeší vznik, přesněji původ života, Země či vesmíru. Proto tvrzení, že Darwin naboural nějaký názor ohledně vzniku světa, není legitimní. Pokud chtějí zastánci evoluce tvrdit něco jiného, pak by si měli v této otázce udělat jednou provždy jasno a netvrdit jednou to a podruhé něco jiného, jak se jim to hodí. I kdyby to však byla pravda, že Darwin naboural biblický pohled na původ světa a život, stejně by se jednalo o matoucí tvrzení, protože evoluce v principu nedokáže vysvětlit žádnou singularitu – tzn. náhlou, skokovou, neopakovatelnou událost, o které stvořitelská teorie hovoří. Není to zkrátka rovnocenný partner v tomto konkrétním případě. Nutno dodat, že evoluční způsob uvažování není doménou pouze tzv. biologických věd, ale již prakticky všech vědních oborů – lékařství, fyziky, chemie, ekonomie, sociologie, sexuologie atd. 

Darwin “svou” představou evoluce založenou na variacích znaků (dnes se hovoří spíše o mutacích) filtrovaných tzv. přirozeným výběrem skutečně vůbec neřešil samotný vznik (resp. původ) světa a života, ale pouze jeho historický vývoj. Proto ani nemohl nabourat jakoukoliv představu o původu světa a života – ať už materialistickou nebo idealistickou (teistickou – biblickou). Navíc teorie přirozeného výběru nebyl Darwinův vlastní nápad. Před Darwinem publikovala podobné myšlenky řada autorů – např. jeho děd Erasmus Darwin, dále také Benjamin Franklin, Thomas Malthus nebo Alfred Russel Wallace, ale i jiní. Darwin tedy ve skutečnosti nic zásadního nenaboural, ačkoliv to o něm jeho přívrženci rádi všem říkají. Darwin spíše jen zmátl mnohé nestálé, kariéry chtivé a různě dezorientované lidi své doby, kteří v jeho teorii začali spatřovat určité východisko a životní či kariérní příležitost a bylo mezi nimi žel i mnoho nepoctivých teoretických křesťanů, kteří Darwinovo učení zakomponovali do některých aspektů křesťanské teologie, žel. Při změnách paradigmatu – např. při přechodu od raného kapitalismu ke komunismu – nebo od evolučního humanismu k biblickému teistickému světonázoru – reagují mnozí křesťané právě tímto způsobem. Místo aby protikřesťanskou filozofii správně pojmenovali, odhalili a veřejně odmítli a pomohli i jiným pochopit správně, o co se jedná, tak se snaží se vším spojovat a nalézat údajné spojovací články mezi danou filozofii a křesťanstvím. Výsledkem je pak to, že křesťanství se rozpadá, rozmělňuje, ředí a rozleptává, hledajícím to nepomůže, ba naopak a těm, kteří by potřebovali pomoci vysvobodit z bludů, to falešně jakoby potvrzuje jejich kompromis. Takoví lidé využívají přechodného období k získání co nejvýhodnější pozice v blížícím se novém uspořádání podle nových pravd, přesněji polopravd, čtvrtpravd a vyložených lží.

Darwinismus samozřejmě nebyl jedinou ideologickou návnadou, která mnohým posloužila jako skvělá záminka pro odmítnutí Boha, kterého se do té doby nedokázali tak účinně a „elegantně“ zbavit, přesněji určitých nenahraditelných a nezměnitelných aspektů Jeho charakteru a vůle, které se intenzivně dotýkají lidského svědomí, postojů a hodnot, což se mnohým lidem (i mnohým křesťanům) hodně nelíbí. Jinak lidé si samozřejmě po svém odvrácení se od biblického křesťanství – údajně na vědeckém základě představovaném údajně evoluční teorií – okamžitě vymysleli svého „náhradního“ boha, který by na ně kladl mnohem menší nároky (pokud vůbec nějaké) a který by zároveň plnil jednotící, autoritativní  a posvátnou funkci. Všimněte si, že evoluční teorie vykazuje velmi silné znaky tohoto jednotícího, autoritativního a posvátného prvku. Jakmile se někde začne mluvit o evoluci, začne být silně cítit jakousi magickou „posvátnost“ a „nedotknutelnost“ této filozofie a zároveň je navozen silný prožitek jednoty, přesněji názorové jednoty a zvláštního – poněkud esoterického – pocitu převahy nad člověkem.

Je prostou historickou skutečností, že nejčastější záminkou pro odmítnutí křesťanské etiky i celého poselství bible počínaje stvořením, a to jakoby na vědeckém základě, byla víra v humanismus, evoluci a milióny let. Také zdůrazněme, že otázka prvotnosti – oné prvotní singularity, kdy začal existovat vesmír nebo život na této planetě, nebyla materialistickou vědou dodnes v žádném ohledu uspokojivě zodpovězena, což není nic překvapivého, jelikož jednorázové historické události nelze v principu zkoumat metodami materialistické vědy, protože jsou v principu neopakovatelné, a nelze tedy na požádání v laboratoři či jinde nastavit tytéž okolnosti a počáteční podmínky. Už jen z tohoto důvodu nemohl Darwin se svou v zásadě materialistickou filozofií nabourat před 160 lety teorii stvoření, která materialismus v principu popírá, protože pro to zkrátka neměl naprosto žádné vědecké argumenty, jen materialistickou filozofii a spikleneckou náladu.

Darwinův popis přirozeného výběru a jeho teze o neomezené postupné variabilitě druhů v dlouhých časových obdobích samozřejmě není vědeckým argumentem proti teorii stvoření, protože teorie stvoření o přirozeném výběru hovoří také, akorát v jiných souvislostech a s jinými důsledky. Darwinismus ve své podstatě postupně vytlačil z myslí lidí a zejména školského systému, často za použití nečestných taktik, podvodů a manipulací, mnohé nezpochybnitelné vědecké důkazy hovořící pro stvoření a PROTI evoluci a miliónům let a nejen to, vytlačil spolu s tím i biblické pojetí historie, křesťanské hodnoty a vztahy a v neposlední řadě i stěžejní poselství o věčném životě, Božím soudu, pokání a odvrácení se od sobectví, samoobslužnosti, svévole a lhostejnosti. To vše s příchodem evoluční filozofie lehlo popelem, protože to je na křesťanství právě to nejvíce pobuřující, to nejtěžší k přijetí a to, co nejvíce usvědčuje naše (často již značně zdeformované a posunuté) svědomí. A to lidé obecně nemají rádi. Vedle toho evoluční filozofie na lidi nenakládá žádné morální požadavky, nevzbuzuje prakticky žádné výčitky svědomí, nemoralizuje, nevyzývá k pokání (odvrácení se od sobectví, lhostejnosti a samoobslužnosti) … je tedy logické, že je tolika lidmi vnímána spíše pozitivně, žel.

Pokračování v dalším díle …

redakce genesisera.cz

Může nás evoluce v budoucnu ochránit před chorobami?

Snad každý se dnes obává o své zdraví i o zdraví svých blízkých. Přirozeně, žijeme ve světě, kde nám hrozí mnohem více nebezpečí než bezpečí, chorob než zdraví, chudoby než bohatství, osamělosti než blízkosti. Díky evoluci prý dnes už život není tak těžký jako kdysi, kdy se údajný předchůdce člověka potácel na půl cesty mezi zvířetem a člověkem. Alespoň tak se to učí naše děti ve školách. Nabízí se otázka: “Zasáhne evoluce znovu v náš prospěch nebo naopak způsobí náš definitivní zánik? Můžeme tomu jako lidstvo nějak pomoci?”

Strach ze smrti a čekání na evoluci, která by zasáhla v prospěch lidstva v době koronavirové, to samozřejmě ani zdaleka není problém způsobený samotným virem. Problém smrti, potažmo víry v evoluci, je daleko starší a hlubší, než si dovedeme vůbec představit. Víra v moc přírodních živlů a milióny let je totiž v lidech zakořeněná mnohem více, než cokoliv jiného. Jeden slavný evolucionista a propagátor evolučního ateismu sir David Attenborough, známý průvodce proevolučních dokumentárních filmů BBC, nedávno prohlásil, že člověk je morem této planety. Podobně manžel anglické královny Alžběty II, princ Filip, když působil v eko-organizaci World Wildlife Fund, prohlásil: „Kdybych se znovu narodil, chtěl bych přijít na tento svět jako zabijácký virus. Abych tak pomohl řešit přelidnění.“ A to jsou jen 2 drobné příklady z mnoha. Je pozoruhodné, kolik lidí, často i velmi vzdělaných a vlivných, přijalo tyto evoluční myšlenky jako jedinou pravdu o historii a vzniku světa a také jako nejlepší řešení světových problémů.

Je za těmito názory skutečně poctivá věda a zodpovědná snaha hledat nejlepší řešení? Je člověk skutečně největším problémem Země? A může být řešením jakéhokoliv problému lidstvo vyzabíjet?

Jenže co to vlastně je ta evoluce? Je to nějaká měřitelná, tvořivá síla, která se jako neviditelná niť táhne dějinami vesmíru, přírody a lidstva a která nakonec vždycky najde to nejlepší řešení? Opravdu si stačí jen sednout a čekat, protože sám čas dělá zázraky, jak prohlásil evoluční biolog a nositel Nobelovy ceny George Wald v časopise Scientific American v roce 1954: „Ať už považujeme původ života či jakýkoliv ze souvisejících jevů za jakkoliv nepravděpodobný, pokud by na to byl dostatečný čas, téměř určitě by se to stalo. Alespoň jednou. Čas je hrdinou celého příběhu. Při dostatečně dlouhém čase se nemožné stává možným, možné se stane pravděpodobným a pravděpodobné téměř jistým. Stačí jen počkat, sám čas dělá zázraky. “ 

Je ale čas skutečně jedinou nebo přinejmenším hlavní překážkou na naší  cestě do Nebe na Zemi?

Zdá se, že v dnešní době koronavirové lidé zrovna neoplývají nějakou zvláštní ochotou čekat, než opět zasáhne neviditelná ruka evoluce a přijde s nějakým „přirozeným“ řešením. Spíše naopak, jsou ze strachu o svůj život ochotni přijmout okamžitě prakticky jakékoliv opatření, jakékoliv omezení či jakoukoliv nesvobodu, ať už jakkoliv podivnou či nesmyslnou, aby se mohli znovu cítit minimálně tak bezpečně, jako dřív.

Existuje i jiné, lepší řešení??

Hledání pravdy pokračuje!

Zůstaňte s námi.

Vaše genesisera.cz

 

Viry a koronaviry v teorii stvoření

National Pathogen Library

Potvrzuje nedávné objevení se koronaviru evoluci a milióny let?

Robert Carter, Ph.D., publikováno 6. 2. 2020 na webu creation.com
překlad Mgr. Libor Votoček

V těchto dnech zachvátil svět nový virus. Většina lidí mu začala říkat ‘koronavirus’. Poprvé byl jeho výskyt zaznamenán ve městě Wu-chan, hlavním městě provincie Chu-pej, ve střední Číně a dnes se již objevil v mnoha jiných zemích světa. Mnozí lidé již této nákaze podlehli. Co si o tom celém má člověk myslet? Proč se něco takového vůbec děje? Potvrzuje existence virů evoluci a milióny let? Můžeme jejich existenci vysvětlit v rámci stvořitelského modelu? Pokud ano, jak? Může něco takového být součástí “velmi dobrého” stvoření? Tak totiž Bůh označil na samotném začátku celé své stvořitelské dílo, jak se dočítáme v 1. knize Mojžíšově. Jenže co je na virech “velmi dobrého”? Dámy a pánové, držte si klobouky, protože co vám teď řeknu o virech, možná úplně změní váš pohled na svět, evoluci a stvoření!

National Pathogen Library. Snímek 2019- nCoV koronaviru z elektronového mikroskopu.

Většina virů je prospěšných

Pro většinu lidí je to šokující informace, když jim řeknete, že většina virů je pro člověka prospěšných. Slyšeli jste už někdy o tom, že uvnitř a na povrchu vašeho těla je více bakterií než kolik je buněk ve vašem těle? Ano, skutečně! Stejně tak je pravdou i to, že ve svém trávicím traktu máte více virů než bakterií! Ve skutečnosti populace virů hraje velmi důležitou roli v regulaci počtu jednotlivých typů bakterií ve vašem těle. Bez nich – tedy bez virů – bychom mohli být hladovými bakteriemi žijícími uvnitř našich střev doslova sežráni zaživa.

Byli jste si někdy zaplavat v oceánu? Pokud ano, vězte že jste si byli zaplavat ve vysoce koncentrované bakteriální polévce. V mořské vodě totiž žije obrovská spousta bakterií mnoha rozličných druhů, avšak podobně, jako ve vaší trávicí soustavě, existuje v mořské vodě více virů než bakterií. Jejich úkolem je pravděpodobně udržovat rovnováhu v populaci různých typů bakterií nacházejících se v mořské vodě. Nabízí se otázka. Mohli bychom mít bez virů třeba ryby? Odpověď na tuto zajímavou otázku by mohl brzy nalézt nějaký nadšený mladý vědec. 🙂

Byli jste si někdy zaplavat v jezeře? Pokud ano, vězte že jste si byli zaplavat v polévce z bakterií a virů. Viděli jste na jezeře plavat kachny, labutě a husy? Potom jste byli doslova obklopeni chřipkovými viry všech možných druhů. Ve skutečnosti totiž vodní ptactvo je nositelem všech možných typů chřipkových virů včetně těch, které neinfikují člověka. Tyto viry se do vody dostávají spolu s ptačími výkaly. Pozoruhodné je, že přítomnost těchto virů obvykle nezpůsobuje onemocnění u těchto ptáků ani u lidí, kteří se dostanou do kontaktu s vodou skrze oči, uši nebo ústa. Evolucionista by mohl říci, že důvodem proč ptáci (obvykle) neonemocní je to, že s viry již po milióny let válčí a že již dospěli do stavu jakéhosi příměří, kdy viry už nezabíjejí své hostitele a těla hostitelů zase představují domov, ve kterém viry mohou bezpečně žít. Ze stvořitelského pohledu, chřipkové viry hrají pravděpodobně velmi užitečnou roli v životě ptáků. Je však velice pravděpodobné, že se tím dosud nikdo seriózně nezabýval.

pixabay.com/ – I když jsou divoké kachny i jiní vodní ptáci krásní, přenášejí všechny známé typy chřipkových virů.

Některé viry mohly uniknout z genomu

Věděli jste, že vaše buňky produkují většinu látek, z nichž jsou viry složeny? Naše těla produkují kupříkladu membránové proteiny (povrchové proteinové slupky, např. glykoproteiny apod.), kopírujeme molekuly DNA a vytváříme podle nich RNA, disponujeme mechanismy schopnými přenášet úseky DNA na různá místa v genomu, apod. Čili je dost dobře možné, že některé viry mají svůj původ v normálních buněčných procesech. Všechny konstrukční součástky jsou totiž v našich buňkách k dispozici. Dokonce někdy jsou tyto součástky sestavovány do celků, které vypadají téměř jako hotové viry. Vše, co je potřeba, aby takový virus mohl v buňce vzniknout, je jen o několika náhodných změnách v základních konstrukčních procesech a následném vymknutí se kontrole při jejich sestavování do vyšších celků připomínajících hotové viry. “Zavirování” normální zdravé buňky tedy není v tomto smyslu vůbec nemožným jevem, a to ani ve velice krátkém čase.

Některé viry mohly opustit hranice dané jejich původním dizajnem

Avšak ne všechy viry mají svůj původ v buněčném genomu. Mnohé viry způsobující choroby vypadají, že byly úmyslně navrženy, aby dělaly to, co dělají. Odkud ale se vzaly? Nuže, existuje-li virus, který je navržen k tomu, aby infikoval bakteriální buňky nebo třeba myš, nebo člověka, potom součástí celého tohoto systému jsou nepochybně rozpoznávací a balanční mechanismy, kterých viry a buňky využívají k udržování vzájemné rovnováhy. Jestliže některý z těchto rozpoznávacích mechanismů selže, virus se může prostřednictvím buňky množit daleko rychleji, než jak bylo původně navrženo. Výsledkem toho je pak nemoc. Je zřejmé, že “prospěšný” virus může být schopen změnit se ve virus nebezpečný. Stačilo by k tomu několik drobných mutací, například by stačila změna v mechanismech buněčného rozpoznávání, která by způsobila ztrátu schopnosti hostitelské buňky rozpoznat přítomnost viru a tím i ztrátu schopnosti regulovat jeho tvorbu.

Viry které přecházejí z jednoho druhu zvířete na druhý jsou zvláště nebezpečné

Pojďme se nyní podívat na tzv. koronavirus – virus, který není původně lidský. Viry které přeskakují z jedno druhu na jiný nazýváme zoonotické (všimněte si předpony “zoo” v tomto slově). Máme spoustu důkazů pro existenci zoonotických virů, včetně chřipkových a včetně rodiny koronavirů (současný nový typ, SARSMERS) a také virů HIV (způsobujících onemocnění AIDS). Všechny tyto viry způsobují u lidí závažná onemocnění. Některé z nich přetrvávají v lidské populaci po velmi dlouhou dobu. Díky Bohu, mnohé nové viry samy velice brzy vymírají. Také je známo, že viry se v průběhu času oslabují či “unavují”. Totiž, jak se viry množí, vznikají v nich přitom různé mutace a někdy tyto mutace oslabí určité mechanismy natolik, že se již tyto viry nejsou schopny přenést na nového hositele. Není tomu tak ale vždy. Některé viry, jako HIV nebo lidské rinoviry (způsobující rýmu) se mohou nerušeně dál šířit a množit na nových hostitelích bez ohledu na vznikající mutace. Závisí to totiž na mnoha dalších faktorech a žádné dva viry nejsou stejné!

Nově se objevující viry představují reálnou hrozbu

Lidstvo bylo zasaženo mnoha devastujícími epidemiemi v průběhu celé historie. Některé z nich, jako například černá smrt, byly velmi dobře popsány (v případě černé smrti se jednalo o bakterii přenášenou blechami). Jiné naopak zůstávají dodnes záhadou. Víme jen, že starověká království a dávné civilizace a města utrpěla některé strašlivé epizody nemocí a smrti. V některých případech nám literární záznamy umožňují učinit rozumný odhad, co způsobilo tu či onu chorobu, ale není to úplně běžné.

V celém stvoření původně – tj. na počátku – nebyly žádné choroby. Ty začaly vznikat až v průběhu posledních přibližně 6 tisíc let historie světa a lidstva. Je zřejmé, že pokud choroby vznikaly v minulosti, není důvod si myslet, že v budoucnu již žádné nové nevzniknou – například ty virového a bakteriálního původu. Na druhou stranu to není důvod žít v neustálém strachu. Spíš by nám to mělo pomoci střízlivě vyhodnotit naši závislou pozici ve všehomíru – že totiž nejsme svrchovanými pány své existence – že nepatříme sami sobě, nýbrž Bohu a Kristu, který se za nás obětoval.

Jako lidstvo jsme zavedli celou řadu bezpečnostních opatření, jejichž cílem je zabránit šíření infekčních chorob. Je úžasné sledovat, jak svět začíná reagovat stále hbitěji na nově se objevující choroby. Karantény, umývání rukou, vakcinace, to vše jsou různé složky celkové strategie boje s chorobami. Závažnost, infekčnost a možná vakcinace jsou kritéria na základě kterých se zavádějí ta či ona opatření. Uvažme například nedávný výskyt Eboly v Africe. Zabránění v šíření do celého světa a pomoc trpícím stál mnoho miliónů dolarů. Opět jsme díky včasné intervenci zabránili celosvětové katastrofě. Současný výskyt koronaviru v Číně je dalším příkladem. Z Boží milosti byly zredukovány počty mrtvých na přibližně 2%, z původních odhadovaných 11%. Ale i tato pouhá 2% by v celosvětovém měřítku, pokud by se nákaza koronavirem stala tak běžnou, jako je třeba rýma, představovala mnoho miliónů mrtvých. Vědecká komunita však zareagovala velice rychle. V krátkém čase bylo sestaveno několik genových sekvencí viru a ty pak byly vystaveny ve veřejných databázích. Máme rovněž snímky z elektronového mikroskopu. Rychlost vědecké komunity byla v tomto případě bezprecedentní.

Budoucnost koronaviru

Nákaza koronavirem může propuknout, jako se to stalo v minulosti u jiných virových onemocnění. Například lidský chřipkový virus H1N1, který zachvátil svět v roce 1917 a zabil milióny lidí. Nákaza trvala celých 40 let než nakonec vymizela. Znovu však udeřila vinou úniku z laboratorního vzorku v roce 1976 a trvalo dalších 33 let než vymizela znovu v průběhu pandemie prasečí chřipky H1N1 v letech 2009-2010. V tomto případě se však nejednalo o nějak zvlášť vražedný virus narozdíl od původní verze z roku 1917. Skutečnost, že lidský chřipkový virus H1N1 nepřetrval v lidské populaci, je dobrým důkazem toho, že prošel něčím, čemu říkáme genetická entropie. Ve skutečnosti, virus prodělal v době své aktivity přes 14 mutací ročně a před svým vymizením měl zmutovaných více než 10% své DNA. To souhlasilo s dříve provedenými a publikovanými počítačovými simulacemi. Koronavirus však není chřípka. Rovněž nemáme jistotu, kde a jak virus vznikl, i když je zřejmé, že pochází nejspíš od netopýrů. Ať už to bylo jakkoliv, budeme muset tuto nákazu léčit velice obezřetně a naše zdravotnické systémy musí na celou tuhle situaci pohlížet jako na okamžitou a vážnou hrozbu pro celé lidstvo. Nemůžeme čekat desítky let, než proces genetické entropie zasadí svůj rozhodující úder.

Jak reagovat?

V rámci modelu stvoření/pád/prokletí není žádný důvod očekávat, že by již žádné nové choroby nevznikly. Přesto však platí, že pokud se nějaká choroba objeví, měli bychom střízlivě zhodnotit možná rizika a zavést vhodná preventivní opatření. Rovněž bychom měli být vždy ochotni pomoci všem, kteří to budou potřebovat, s vědomím, že bychom se i my mohli snadno ocitnout v podobné situaci. Charita, především ve formě křesťanských podpůrných organizací, je vždy rozumnou možností, jak reagovat. Taktéž bychom neměli nechal proklouznout mezi prsty všechny příležitosti sdílet dobrou zprávu evangelia se všemi, kteří trpí. Velmi často totiž, když si člověk uvědomí, jak křehký jeho život ve skutečnosti je, bývá vnímavější a ochotnější přijmout naději nabízenou v osobě Ježíše Krista.

Závěry

Viry jsou součástí Boží stvořitelského řádu. Můžeme vidět, že mnohé z nich hrají velmi užitečnou roli. Nicméně, žijeme v hříchem a prokletím zasaženém světě s mnohým utrpením, nemocemi a smrtí. Některé viry se staly nebezpečnými a přinesly lidstvu nepředstavitelná utrpení napříč celou historií. Právě tyto nebezpečné viry nás přinutily vyvinout inovativní strategie, díky kterým se je daří držet více méně pod kontrolou. Bůh nám neslíbil ani dlouhý život ani bezproblémové zdraví, ale slíbil nám, že nás vykoupí z hříchem zasaženého světa a z našich chorobami soužených a pošramocených těl. Naše naděje se tedy neupíná k současnému životu na této zemi. Žijme s pohledem upřeným na Něj, odtud čerpejme naději, neboť naše vykoupení se přiblížilo.