Reakce redakce GENESISERA.CZ na nepravdivý článek zveřejněný na webu České televize – ČT 24 v rubrice SVĚT dne 25. listopadu 2019.

upozornění: Chtěli bychom na začátek naše čtenáře upozornit na jednu velmi důležitou skutečnost! A sice že na vyvrácení lži (obecně zkreslené zprávy) musí být řečeno násobně více, než co řekl ten, kdo lhal (mystifikoval či zkresloval) – tzn. na vysvětlení něčeho, co někdo zamlžil a zatemnil, musí být použito více slov (někdy dokonce mnohem více) a větší množství souvislostí a faktů. Tento článek je proto výrazně delší, než většina ostatních článků na našem webu. Rozhodli jsme tedy uveřejnit naši reakci po částech. 

V dalším odstavci si autor článku stěžuje, že je dosud v některých státních školách v USA kromě výuky evoluční teorie podporována také výuka teorie stvoření, kterou autor nepřesně pojmenovává ideologicky zabarveným slovem “kreacionismus”. Je šokující, že se nad něčím takovým někdo ve 21. století pohoršuje. Cožpak je něco zlého na tom, že se naše děti ve škole dozvídají oba pohledy na náš původ? Cožpak je něco zlého na tom, představit našim dětem argumenty jak pro inteligentní a úmyslný původ vesmíru, života a člověka, tak argumenty pro neinteligentní, spontánní a neúmyslné vyvinutí se všeho, co existuje … z ničeho? Nesmí snad naše děti o věcech přemýšlet z více pohledů? Co za člověka chce druhým bránit v přístupu k důležitým informacím? Nesmí naše děti vědět, že život – ne jen jejich lidský – ale obecně veškerý – je zcela reálně v souladu s vědou možné chápat jako úmyslný jev zapříčiněný inteligentním Stvořitelem, který sám je živý? Je představa neřízených, spontánních materiálních procesů, přírodních zákonů a miliónů let jako příčiny života něčím vědečtějším, rozumnějším, hodnotnějším či jakkoliv objektivně prospěšnějším pro život našich dětí a naší společnosti? Odpovědět bychom měli být schopni každý z nás. Avšak bez ohledu na to, k jaké odpovědi každý z nás dospějeme, neměli bychom tuto možnost volby dopřát také ostatním? Autor článku i níže citovaný katolický kněz, pan Marek Vácha, si to však evidentně nemyslí! Ale proč? 

Je až děsivé, jak se my lidé necháváme opít rohlíkem a jak snadno jsme ochotni uvěřit tomu, že nějaký soudní spor může za nás vyřešit tak důležitou existenciální otázku, jakou je náš původ, hodnota, smysl a cíl?! Tuto otázku musíme řešit každý z nás zodpovědně! Autor článku se však zřetelně přiklání na stranu těch, kteří by nejraději všem vnutili jen jediný pohled na původ a historii světa – a sice materialistickou evoluční spekulaci o tom, že život je jen fyzika a chemie, že nemá žádný vyšší smysl ani cíl, že člověk je jen zvíře, že vše živé se vyvinulo z jednoho prapředka apod. S tím bychom však neměli souhlasit, minimálně proto, že poctivá věda takto nepostupuje! Pravá věda se nesnaží vše nacpat do krabice materialismu jenom proto, že materialistická věda uspěla ve výzkumu neživé hmoty a dokázala díky tomu vyprodukovat automobily, mobily, umělé materiály a léčiva. Materialismus má své zřetelné hranice a zejména v oboru informační vědy je tato hranice silně patrná. Jinými slovy, to že materialista uspěl v materiálních věcech, ještě neznamená, že musí uspět i ve všem ostatním. Spíše naopak. Úspěchy materialistické vědy ji tedy v žádném případě neopravňují k tomu, aby vnucovala materialistickou filozofii do všech oblastí života jednotlivce i celé společnosti, jak dnes všude vidíme. V USA, které byly vybudovány na protestantské křesťanské tradici, je tedy naprosto v pořádku, že se lidé dozvídají oba pohledy na původ a historii světa – tj. evoluční i stvořitelskou. Zarážející by bylo, pokud by se to nedělo! 

Autor článku se dále obává, aby počet států, kde se učí oba pohledy, nezačal narůstat. Máte strach ze svobody slova? Máte strach, že by mohla vyrůst další vzdělaná generace, která se nenechá bezmyšlenkovitě ovládat a která je schopna si sama dohledávat klíčové informace a tvořit zralý úsudek? Bojíte se lidí, kteří se nespokojí s předem nalinkovanými názory bez hlubšího porozumění? Pokud ano, je to děsivé! Především to ale svědčí o tom, že skutečná svoboda slova a svobodný přístup k životně důležitým informacím je vám cizí. Je smutné, že na evropském kontinentě je pravá křesťanská tradice násilně a systematicky likvidována a namísto ní začíná vládnout neo-liberalismus a neo-marxismus, který si libuje v porušování tradičních hodnot, principů, hranic a vztahů vycházejících z židovsko-křesťanské duchovní tradice a víra v evoluci v tomto boji nehraje nic menšího, než hlavní úlohu!

pokračování v další části …

redakce genesisera.cz