Prvním významným výpadem spolku Sisyfos proti zastáncům biblického pojetí původu a historie světa bylo udělení bludného balvanu profesoru, doktoru Walteru J. Veithovi, zoologovi a teologovi z Jihoafrické republiky, a sice za přednáškový cyklus s názvem “Kde jsme ztratili křídla”.

Pan profesor patří mezi světovou špičku v oboru zoologie se specializací na hospodářská zvířata a lidskou výživu, je tedy odborníkem nadmíru povolaným vyjadřovat se k otázkám spojeným s evolucí druhů a původem a historií lidstva, navíc když sám velkou část své vědecké praxe byl přesvědčeným zastáncem evoluce. V rámci svého 9 dílného přednáškového vystoupení v Kongresovém centru Praha ve dnech 24.10 – 1.11.2008 tak představil i množství vlastních vědeckých objevů a studií i svou cestu k biblické víře. 

Účast široké veřejnosti byla nevídaná a na české poměry silně nadprůměrná. První večer zaplnilo boční sál v Kongresovém centru téměř 800 posluchačů z řad laické i odborné veřejnosti. Přednášky byly strukturovány do jednotlivých témat pokrývajících klíčové argumenty pro podporu biblického pojetí původu a historie, které bylo prezentováno akademicky korektním, vědecky přesným a pro laiky relativně snadno pochopitelným způsobem, což jen dokreslovalo pedagogické nadání a bohatou praxi vysokoškolského profesora. Vřelé přijetí profesora Veitha a jeho poselství českým publikem bylo souvisle potvrzováno všech 9 večerů po sobě, kdy počet návštěvníků neklesl pod 500 účastníků, a to dokonce ani na témata týkající se novodobé historie, náboženských konfliktů post-moderního světa, falešných učení v církvi, nadnárodních politických konfliktů na pozadí evoluční teorie, přicházejícího nového světového řádu, svěcení biblické soboty, zdravého životního stylu apod., což jsou vyloženě kontroverzní témata, kterým se většina lidí spíše vyhýbá.

Není tedy divu, že se tento mimořádný zájem široké veřejnosti, na české poměry skutečně nevídaný (o takovém by si mohli členové Sisyfa nechat na svých veřejných přednáškách jenom zdát), stal terčem spolku Sisyfos, který cca 2 měsíce po odletu prof. Veitha z Prahy, začal mobilizovat své členy ke špionáži následné přednáškové činnosti realizované spolkem Maranatha z.s. Praha, rovněž v Kongresovém centru Praha. O další cca 2 měsíce později byl celý přednáškový cyklus včetně osoby pana profesora Veitha zdiskreditován, pošpiněn a zesměšněn ve stylu středověké inkvizice, která nesnesla cokoliv, co nedokázala kontrolovat a řídit. Podobně i spolek Sisyfos v rámci svého samozvaného maškarního představení “bludný balvan alias blb” křivě obvinil a akademicky nečestně zesměšnil vše, co se týkalo osoby prof. Veitha a jeho návštěvy v České republice. To ostatně v českých končinách získalo podobu jakéhosi všeobecného zvyku, snad z pocitu ohrožení někým schopnějším, znalejším nebo vlivnějším. Ochotně a s nadšením se této role ujali právě lidé z řad českých skeptiků v rámci spolku Sisyfos, kteří z pana profesora udělali nejhoršího nevzdělance, náboženského fanatika a manipulátora, který přijel zmást českou veřejnost. 

Snad největším paradoxem na celé této věci je to, že “skeptici” ze Sisyfa si nevidí na špičku nosu a vlastní nevzdělanost v těchto otázkách, vlastní náboženský fanatismus v podání materialistické evoluční víry a matení české veřejnosti v otázce vztahu vědy a bible obratně maskují za “bludné balvany”, ve kterých se pasují do role soudců a tvůrců veřejného mínění v otázce vztahu vědy a víry. 

Vzhledem k tomu, že společnost Maranatha z.s. Praha nechala pořídit profesionální video záznam celého přednáškového cyklu, může si každý sám za sebe ověřit, že pan profesor Veith se ani v jediném představené myšlence nedostal do konfliktu s vědou, naopak pravou vědu potvrzoval od začátku až do konce, a poukázal přitom na pozoruhodnou a málo známou hlubokou shodu s biblickým poselstvím. Kdyby se členové Sisyfa místo paušálního, bezhlavého kopání do všech, kteří nejsou vyznavači materialistického evolučního světonázoru, raději seznámili s předkládanými argumenty a učili se respektovat odlišný názor dovolený v samotné definici vědy, udělali by lépe.

Asi nejsmutnější na celé věci je to, že mezi posluchači a následovníky spolku Sisyfos a jejich filozofie je značná část lidí z křesťanského prostředí, zejména z řad římsko-katolické církve, z velké části díky Dr. Jiřímu Grygarovi, čímž se vytváří nebezpečný precedens, že křesťanství není s evolucí v rozporu. Ve skutečnosti je křesťanství založeno na bibli a bible žádnou evoluci ani z hlediska lingvistického ani z hlediska teologického nezná.

Je veliká škoda, že spolek Sisyfos tímto svým poměrně agresivním výpadem proti přednáškám prof. Veitha a jeho osobě nepomohl ani vědě ani akademii věd a co je nejhorší, zablokoval a znevážil veřejnou diskusi na toto klíčové téma týkající se každého člověka. K takovému přístupu nelze říci nic než, že spolek Sisyfos ve skutečnosti o pravou vědu a diskusi neusiluje ani v nejmenším.